Home / Giải Trí / Game Flash / Game Đào vàng

  Đây là game đào vàng nổi tiếng, 

  Điều khiển: Ấn phím xuống để thả ngàm, bấm phím lên để thả mìn (nếu có) ...

 

 

 

 

Game Đào vàng 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.