Home / Giải Trí / Game Flash / Game Pikachu

  Nhiệm vụ của bạn là phải tìm và kết nối hai hình giống nhau để ghi điểm. Sử dụng chuột  bấm vào các hình ảnh giống nhau.

Game Pikachu

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.