Home / Thủ Thuật / Photoshop / Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tạo ra hiệu ứng text neon trong Photoshop bằng cách sử dụng Layer Styles và các texture. Hãy bắt đầu!

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Dữ liệu

Dữ liệu sau được sử dụng trong hướng dẫn;

Bước 1

Trước tiên, tạo file PSD mới 1200 x 600 pixels, Resolution 72 Dpi. Mở Texture Brick Wal, sau đó copy và paste nó trên một layer mới trong file PSD của chúng ta. Command/Ctrl-T (transform) texture và Resize (thay đổi kích thước) của nó cho đến khi bạn cảm thấy ok. Làm cho texture Brick wall tối hơn với Levels – Image – Adjustments – Levels or Command/Ctrl – L.

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Bước 2

Tiếp theo, chúng ta tạo text với font “Impact” với các thiết lập như bên dưới.

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Bước 3

Áp dụng một vài Layer Styles. Click đúp chuột vào layer text để mở Layer Styles. Chọn Stroke và thiết lập các giá trị như bên dưới.

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Chọn Drop Shadow

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Bước 4

Bước này, chúng ta sẽ tiến hành tạo texture dạng lưới (grill). Tạo một file mới 10 x 10 pixels 72 Dpi. Phóng to file khoảng 3200% bằng cách nhấn Command/Ctrl – +. Sử dụng một Brush cứng 1px để tạo 2 dòng màu đen như hình bên dưới. Save Pattern này bằng cách chọn “Edit – Define Pattern” và đổi tên nó thành Grill Pattern. Close file.

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Bước 5

Copy Layer text, Click chuột phải vào layer text và chọn “Duplicate Layer.” Bây giờ, chúng ta sẽ remove Layer Styles của layer này bằng cách click chuột phải vào layer và chọn “Clear Layer Styles.” Click đúp chuột vào layer text để mở Layer Styles. Sử dụng các thiết lập như bên dưới.

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Bước 6

Để thêm một chút hiệu ứng 3D cho text, chúng ta move layer text thứ hai lên 5 bằng mũi tên trên bàn phím, chọn Move Tool (v).

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Bước 7

Kế tiếp, chúng ta tạo hiệu ứng Neon. Copy Layer text một lần nữa, click chuột phải vào layer text và chọn “Duplicate Layer.” Remove Layer styles của layer này bằng cách click chuột phải vào layer và chọn “Clear Layer Styles.” Thiết lập các giá trị như bên dưới.

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Click OK. Click chuột phải vào biểu tượng “fx” của layer text này và chọn “Create Layer”.

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Bước 8

Ở bước này, chúng ta sẽ tạo Layer Styles cho Neon. Chúng ta chỉ cần thực hiện như bên dưới.

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Bước 9

Chọn “Eraser Tool” (e) và xóa một số phần của Neon sao cho nó trông thực tế hơn. Bạn có thể vẽ trên Layer này bằng một Brush cứng ở những đường cong.

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Bước 10

Bạn có thể vẽ một số dây điện nếu bạn muốn. Tạo Layer mới (đặt Layer này ở dưới Layer Neon). Sử dụng Brush cứng với size bằng 7 và size bằng 4 để vẽ một số dây điện. Như thiết lập bên dưới:

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Bước 10

Chọn Gradient fill cho Background. Click đúp chuột vào Layer Brick wall và sử dụng các thiết lập như bên dưới:

Tạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

Hình ảnh cuối cùng

ạo Hiệu Ứng Text Neon trong Photoshop

About Tạp Chí Tin Học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.