Home / Hướng Dẫn / HTML / Trình soạn thảo HTML

Trình soạn thảo HTML

Tuy nhiên, đối với việc học HTML, chúng tôi đề nghị bạn sử trình soạn thảo văn bản như Notepad (PC) hoặc TextEdit (Mac). Chúng tôi tin rằng bằng cách sử dụng một trình soạn thảo văn bản đơn giản là một cách tốt để học HTML.

Thực hiện theo 4 bước dưới đây để tạo ra trang web đầu tiên của bạn với Notepad.

Bước 1:

Mở trình soạn thảo Notepad.

    

Bước 2:

Nhập mã HTML của bạn vào Notepad của bạn.

        

Bước 3:

Lưu HTML của bạn

Chọn Save as .. trong menu file của Notepad.

Khi bạn lưu một file HTML, bạn có thể sử dụng phần mở rộng htm hoặc html. Không có sự khác biệt.

Lưu các tập tin trong một thư mục dễ nhớ, như (tapchicntt.html).

              

Bước 4:

Chạy HTML trong trình duyệt của bạn. Mở trình duyệt web (IE/ FF/ Chrome) của bạn và mở file html của bạn từ menu File Open, hoặc chỉ cần duyệt qua các thư mục và kích đúp vào tập tin HTML của bạn.

Kết quả sẽ nhiều như thế này.

          

Chúc các bạn thành công.!

About Tạp Chí Tin Học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.