Home / Hướng Dẫn / HTML / Các tag đơn giản trong HTML
Trong bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số tag đơn giản và thường sử dụng trong HTML. Các bạn đừng lo lắng, các tag này sẽ được giải thích cặn kẻ trong các bài sau

Các tag đơn giản trong HTML

HTML Headings

Nhóm HTML Headings được sử dụng từ <h1> đến <h6>

<h1>This is a heading</h1>
<h2>This is a heading</h2>
<h3>This is a heading</h3>

HTML Paragraphs

Đoạn văn bản được sử dụng bằng tag <p>

<p>Đoạn văn bản.</p>
<p>Đoạn văn bản.</p>

HTML Links

Liên kết được sử dụng bằng tag <a href="…">Liên Kết</a>

<a href="http://tapchicntt.com">Tạp chí Tin Học Online</a>

Hình ảnh

Tag <img src="…" /> được sử dụng thể hiện hình ảnh trong website.

<img src="tapchicntt.jpg" width="100" height="100" />

Chúc các bạn vui vẻ.!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.