Home / Thủ Thuật / Mạng - Web / Kích hoạt tính năng Category Tabs cho Gmail nền web

Kích hoạt tính năng Category Tabs cho Gmail nền web

Google vừa thêm vào dịch vụ Gmail nền web tính năng ‘Category Tabs’ giúp tự động sắp xếp email thành nhóm, cho phép người dùng truy cập ngay đến email mà mình cần nhanh chóng hơn

Kích hoạt tính năng Category Tabs cho Gmail nền web

Mặc định tính năng này sẽ được ẩn, bạn có thể kích hoạt bằng cách truy cập vào biểu tượng Settings và chọn ‘Configure inbox’

Kích hoạt tính năng Category Tabs cho Gmail nền web

Một hộp thoại thiết lập sẽ xuất hiện, bây giờ bạn hãy đánh dấu vào các tên tab phân loại có sẳn mà Gmail cung cấp. Sau khi lựa chọn xong, bạn nhấn ‘Save’ để lưu lại và kích hoạt chúng

Kích hoạt tính năng Category Tabs cho Gmail nền web

Một thông báo nhỏ sẽ xuất hiện trên màn hình với thông tin về cách sử dụng sơ lược về tính năng Category Tabs. Bạn hãy xem một chút và nhấn vào ‘Okay, got it!’ để bắt đầu sử dụng

Kích hoạt tính năng Category Tabs cho Gmail nền web

Bây giờ thì hộp thư đã gọn hơn và đẹp lên rồi phải không?

Kích hoạt tính năng Category Tabs cho Gmail nền web

Chúc bạn thành công.

About Tạp Chí Tin Học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.