Home / Giải Trí / Ca Nhạc / Liveshow Băng Tâm: Cô Thắm Về Làng (Asia – 2013)

Liveshow Băng Tâm: Cô Thắm Về Làng (Asia – 2013)

Liveshow Băng Tâm: Cô Thắm Về Làng (Asia – 2013)
Chỉ đạo sản xuất: Thy Vân
Sản xuất: Trúc Hồ
Thiết kế sân khấu & ánh sáng: Minh Nguyễn
Đạo diễn: Lê Trung Cang
Trang điểm: Duy Lý

Khách mời đặc biệt:
– Đan Nguyên
– Đặng Thế Luân
– Đoàn Phi
– Tường Nguyên
– Tường Khuê
– Huỳnh Phi Tiễn

Download

DVD5: Liveshow Băng Tâm: Cô Thắm Về Làng (Asia – 2013)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


eight + = 15

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>