Home / Hướng Dẫn / WordPress / [WordPress] Sử dụng Permalink

[WordPress] Sử dụng Permalink

Permalink là gì?

Permalink là một tính năng của WordPress nó giúp ta tối ưu địa chỉ của trang web (URL). Một url thân thiện, gợi nhớ sẽ rất tốt cho người dùng cũng như các công cụ tìm kiếm đễ dàng hơn trong việc hình dung ra nội dung của trang web bạn muốn nói gì. Thay vì phải truyền truy vấn như: http://tapchicntt.com/?p=2242 thì bây giờ có thể sẽ dễ thương hơn khi có URL: http://tapchicntt.com/2013/08/01/wordpress-su-dung-permalink.

Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tính năng Permalink, bạn vào Settings → Permalinks panel. Và thực hiện theo cú pháp sau:

[Wordpress] Sử dụng Permalink

%year%: Theo năm post bài (2013)
%monthnum%: Theo tháng post bài (08)
%day%: theo ngày post bài (01)
%hour%: theo giờ post bài (15)
%minute% theo phút post bài (43)
%second% theo ngày post bài (33)
%post_id% theo số ID bài post (2242)
%postname% theo tên slug bài post.
%category% hiển thị tên category trong url.
%author% hiển thị tên tác giả trong url.

Ví du như trong URL của mình được đinh dạng như sau:

[Wordpress] Sử dụng Permalink

Chúc các bạn thành công!

About Tạp Chí Tin Học

3 comments

  1. Mình cũng đang sài tính năng này, ok lắm

  2. Cho mình hỏi là trong WP thì để dạng permalink nào là ổn nhất hả bạn? Mình thì hay để đuôi .html, nhiều người cũng để tên miền + … + tên bài viết?

    • Tạp Chí Tin Học

      Permalink làm cho url thân thiện. Cách SEO cho website bạn. Cách hiện thị nào cũng dc, đó là tuỳ ở bạn. Tốt là nên chứa keyword chi bài viết của bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.