Home / Thủ Thuật / Photoshop / Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Chào các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các bô lọc noise và một số thủ thuật đơn giản để tao hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Ghi chú:

* Phần mềm được sử dụng trong hướng dẫn này là phần mềm Adobe Photoshop.
* Bạn cần thiết lập gradient “Spectrum” để sử dụng.

Thiết lập gradient “Spectrum”

Vào Edit -> Presets -> Preset Manager, (hoặc Edit -> Preset Manager cho các phiên bản khác), và chọn “Gradient” từ “Preset Type” trình đơn thả xuống.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Nhấp vào mũi tên nhỏ bên phải của trình đơn sổ xuống, và nhấp vào “Spectrums” trong menu sổ xuống. Khi hộp thoại xuất hiện, chỉ cần nhấp “Append”.

Font

* Chivo font.
* akaDora font.

Bước 1

– Tạo một tài liệu mới với kích thước 750 x 550 px, tô màu (#e2e2e2) cho background, sau đó nhân đôi layer Background.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Nhấp đúp chuột vào layer Background Copy để áp dụng Layer Style sau:

Inner Glow
Blend Mode : Soft Light
Opacity : 50%
Noise : 100%
Color : #cecece
Source : Center
Size : 10

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Gradient Overlay
Style : Radial
Scale : 150%

Nhấp vào hộp Gradient để tạo gradient sử dụng màu #e4e4e4 bên trái và #868686 bên phải.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Chúng ta sẽ có kết quả:

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Bước 2

– Sử dụng font chữ Chivo với màu trắng để tạo đoạn văn bản. Kích thước phông chữ là 130pt.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

– Nhân đôi văn bản

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Nhấn đúp vào layer văn bản copy để áp dụng Layer Style:

Inner Glow
Blend Mode : Multiply
Opacity : 75%
Noise : 100%
Color : #f2f2f2
Source : Center
Size : 10

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Gradient Overlay
Angle : 0

Bạn có thể áp dụng bất kỳ mẫu gradient nào bạn thích đối với văn bản của bạn.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Nhân đôi Layer này và đặt nằm ở dưới, để sử dụng sau này.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Bước 3

– Click chuột phải vào Layer text và chọn Create Work Path. Tạo một layer mới nằm trên cùng và đổi tên thành “Laser Stroke”, sau đó chọn công cụ Brush Tool với size là 10px hard round.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

– Mở bảng Brush (Window -> Brush), và thay đổi Spacing là 1%.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

– Chọn công cụ Direct Selection Tool, click phải chuột vào đường dẫn chọn Stroke Path. Sau đó, chọn Brush từ menu thả xuống.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Chúng ta sẽ có được kết quả như sau:

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

– Giữ Ctrl + click vào hình thu nhỏ của Layer văn bản để tạo một vùng chọn, sau đó nhấn phím Delete để xóa các phần bên trong của Layer “Laser Stroke”.

Vào Select -> Deselect để bỏ vùng chọn.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Bước 4

– Ctrl + nhấp vào hình thu nhỏ “Stroke Laser” để tạo vùng chọn, sau đó xóa layer này đi.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Tạo 1 layer mới và đổi tên thành “Lace Stroke”. Thiết lập màu đen cho Foreground và màu trắng cho Background.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

– Vào Filter -> Render -> Clouds, sau đó chọn Select -> Deselect.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

– Vào Filter -> Pixelate -> Pointillize, và thay đổi Cell Size là 3.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Điều này sẽ tạo ra một hiệu ứng lấp lánh.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Bước 5

– Click đúp vào layer chữ ban đầu để áp dụng một hiệu ứng Stroke bằng cách thay đổi kích thước đến 15 px.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

– Kích chuột phải vào Layer và chọn Rasterize Layer Style. (chỉ có trong phiên bản CS6).

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

– Ctrl + click chuột lên hình thu nhỏ tạo ra vùng chọn.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Chọn Layer background và copy Layer Background bằng lệnh Ctrl + J.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Bỏ vùng chọn và copy thêm 2 layer nữa, và đặt tên lần lượt là: “Back”, “Outer Stroke”, “Inner Stroke”.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Bước 6

Chọn layer “Laser stroke”, layer văn bản, và Layer “Inner Stroke”, sau đó vào Layer -> Merge Layers.

Đổi tên Layer mới thành “Sticker”.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

– Kích đúp vào layer “Sticker” để áp dụng hiệu ứng Stroke với size là 1, Position là Inside, Blend Mode là Multiply, màu là #e5e5e5các.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

– Bây giờ chọn Layer “Sticker” và “Outer Stroke”, Merge chúng lại.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Bước 7

– Kích đúp vào layer “Back” để áp dụng Layer Style sau đây:

Stroke
Size : 1
Blend Mode : Soft Light
Color : #dcdcdc

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Inner Shadow
Opacity : 25%
Distance : 1
Size : 0

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Inner Glow
Blend Mode : Soft Light
Noise : 100%
Color : #ebebeb
Source : Center
Size : 13

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Color Overlay
Color : #dcdcdc

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Chúng ta có được kết quả như sau:

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Bước 8

Chọn layer “Sticker”, tạo vùng chọn như hình dưới bằng công cụ Polygonal Lasso Tool.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

– Vào Edit -> Cut, sau đó Edit -> Paste Special -> Paste in Place.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

– Vào Edit -> Transform -> Rotate 180 °. Sau đó sử dụng công cụ Move Tool, để di chuyển vào vị trí như hình dưới.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

– Click đúp vào layer để tạo hiệu ứng Gradient Overlay, thay đổi Angle là -58.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

– Sử dụng Gradient với các màu màu #000000, #fefefe, và #010101 từ trái sang phải. Vị trí của màu #fefefe là 70%.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

– Click và kéo Gradient cho đến khi bạn muốn nó trông như sau.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Bạn sẽ có được kết quả như sau:

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Bước 9

– Nhấn Ctrl + click the hình thu nhỏ để tạo vùng chọn.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

– Tạo một layer mới phía trên đầu đổi tên là “Top Shadow”, thay đổi Blend Mode là Multiply.

Chọn công cụ Brush với nét vẽ mềm tròn, màu Foreground là #898989. Sau đó vẽ gần mép vùng chọn để tăng cường độ tối một chút.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

– Nhấn Ctrl + Click vào hình thu nhỏ “Sticker”, sau đó Ctrl + Alt + click vào hình thu nhỏ phần của Layer 1 để tạo vùng chọn mới.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Tạo 1 layer mới bên dưới layer 1 và thay đổi Blend Mode là Multiply.

Dùng công cụ Brush, vẽ 1 số bóng cho vùng chọn.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Bước 10

– Chọn Layer văn bản ở Bước 2, đặt phía trên layer “Sticker”. Sau đó giữ phím Crlt + nhấn vào hình thu nhỏ của Layer “Sticker” để tao vùng chọn.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Nhấn phải chuột vào Layer Text chọn”Rasterize Layer Style”, nhấn Delete để loại bỏ phần dư thừa. Vào Select -> Deselect để bỏ vùng chọn.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

– Vào menu Filter -> Noise -> Add Noise. Đổi Amount là 35, và chọn Uniform.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Chúng ta sẽ được kết quả như sau:

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Bước 11

Đây là phần hướng dẫn thêm để trang trí cho đẹp, bạn có thể thay đổi cho phù hợp với thiết kế của các bạn:

Tạo văn bản và sử dụng font chữ akaDora với kích thước là 50 pt.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

– Kích đúp vào Layer văn bản để áp dụng hiệu ứng Gradient Overlay:

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

– Vào menu Filter -> Noise -> Add Noise, thay đổi Amount là 100, chọn Uniform.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Chúng ta sẽ có kết quả sau:

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Bước 12

– Tạo layer mới trên cùng và đổi tên là “Texture”.

– Vào menu Filter -> Convert for Smart Filters.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

– Thiết lập Foreground và Background trở lại định dạng ban đầu (Đen và trắng), sau đó vào menu Filter -> Render -> Clouds

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Vào menu Filter -> Noise -> Add Noise. Thay đổi Amount là 100, chọn Uniform. Đánh dấu chọn vào Monochromatic.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Cuối cùng, vào Filter -> (Filter Gallery) -> Sketch -> Torn Edges, và sử dụng theo các tùy chọn như hình dưới

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Chúng ta sẽ được kết quả như sau:

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

– Thay đổi Blend Mode của layer “Texture” là Multiply, và Opacity là (5%).

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Bạn có thể thay đổi các thông số để có được những hiệu ứng theo ý thích của từng người.

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Hiệu ứng văn bản Vintage Sparkly Sticker

Chúc các bạn thành công!

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.