Home / Thủ Thuật / PHP – Hàm thêm dấu chấm (.) vào một chuỗi số

PHP – Hàm thêm dấu chấm (.) vào một chuỗi số

Trong bài hướng dẫn này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm dấu phân cách hàng trăm, hàng ngàn… vào một chuỗi. Ví dụ: với chuỗi 1500000, bạn muốn hiển thị thành 1.500.000

Đoạn code sao đây sẽ giúp bạn làm điều đó:


 function adddotstring($strNum) {

    $len = strlen($strNum);
    $counter = 3;
    $result = "";
    while ($len - $counter >= 0)
    {
      $con = substr($strNum, $len - $counter , 3);
      $result = '.'.$con.$result;
      $counter+= 3;
    }
    $con = substr($strNum, 0 , 3 - ($counter - $len) );
    $result = $con.$result;
    if(substr($result,0,1)=='.'){
      $result=substr($result,1,$len+1);  
    }
    return $result;
}

Ví dụ: adddotstring(1500000) nó sẽ trả về kết quả là : 1.500.000

Chúc các bạn vui vẻ!

About Tạp Chí Tin Học

7 comments

 1. sao với số 10000000 nó lại ra như này: 10.000.00 vậy nhỉ? thiếu 1 số 0 ở cuối.

 2. Admin oi, cho minh hỏi khi nhập 1200 => 1 ngàn 2 or 1.2 ngàn dc hok vậy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.