Home / Thủ Thuật / Photoshop / Tạo Thiệp Giáng Sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Photoshop

Tạo Thiệp Giáng Sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Photoshop

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thiết kế một tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh đơn giản với những bông tuyết trang trí trong Photoshop. Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này và tạo một tấm thiệp chúc mừng cho năm mới! Chúng ta hãy bắt đầu!

Tạo Thiệp Giáng Sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Photoshop

Bắt đầu làm việc bằng cách tạo ra một tài liệu mới (Ctrl + N) trong Photoshop với kích thước 1920x1200px (chế độ màu RGB) ở độ phân giải 72 pixels/inch.

Tạo một layer mới, bấm vào biểu tượng Layer Style (Layer Style Photoshop) từ dưới một phần của bảng Layers và chọn Gradient Overlay.

Tạo Thiệp Giáng Sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Photoshop

Click vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng màu như hình. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Tạo Thiệp Giáng Sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Photoshop

Chúng ta sẽ có kết quả như sau:

Tạo Thiệp Giáng Sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Photoshop

Tạo một layer mới, chọn brush Soft Round từ Brush Tool (B). Nhấn F5 để tùy chỉnh Brushes, chọn Tip Shape Brush. Nhấp và kéo bất kỳ của các thanh trượt để thay đổi kích thước, khoảng cách và góc bàn chải như hình. Cửa sổ Preview sẽ hiển thị các thay đổi.

Tạo Thiệp Giáng Sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Photoshop

Tới Shape Dynamics và áp dụng các thiết lập sau:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Áp dụng Scattering:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Tới Transfer:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Bây giờ bạn có thể sử dụng Brush này màu trắng để vẽ tuyết.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Tiếp theo chúng ta sẽ tải về tập hợp các hình dạng tùy chỉnh bông tuyết tại Decorative Snowflakes Shapes (CSH)

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Tạo một layer mới và chọn Custom Shape Tool (U) trên thanh công cụ, trong thanh Options nhấn vào Shape để mở menu lựa chọn. Tìm các hình tiếp theo ở dưới cùng của menu, sau đó kích đúp vào một hình ảnh thu nhỏ hình để chọn nó.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Nhấp và kéo để vẽ bông tuyết với màu #EE282B.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Sau đó tạo nhiều bản sao bông tuyết và thay đổi kích thước (Free Transform (Ctrl + T)) của các bản sao và đặt chúng tại vị trí bạn thích:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Chọn các bông tuyết (nhấn nút Ctrl để chọn các lớp cần thiết) kéo tất cả các layer được chọn vào biểu tượng Create a new group().

Thiết lập Fill39% cho nhóm mới.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ một hình chữ nhật, áp dụng công cụ Rectangle Tool (U) vẽ hình chữ nhật và chèn một số điểm neo trên phần trên, phần dưới và trên phần giữa. Sử dụng trong trường hợp này Thêm Anchior Point Toolcông cụ Convert Point để thực hiện sửa chữa cần thiết. Màu sắc của hình chữ nhật là #D70010.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Nhấp vào biểu tượng Layer Style () và chọn Drop Shadow.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Chúng ta có kết quả như sau:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Làm cho tối hơn tại các cạnh của hình chữ nhật bằng cách tạo layer mới và chọn Brush Soft Round vẽ các cạnh của hình chữ nhật với màu #99161A.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Chúng ta có kết quả tiếp theo:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Giữ phím Alt (Windows) và click giữa lớp của brush và hình chữ nhật trong bảng Layers để tạo ra một Clipping Mask.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Chúng tôi có kết quả tiếp theo:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Tạo một bản sao của lớp hình chữ nhật đại diện của trước đó và thiết lập Fill0% cho layer này.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Nhấp vào một biểu tượng phong cách lớp từ phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Stroke.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Thêm Drop Shadow:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Chúng tôi đã có kết quả tiếp theo:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Chèn mặt nạ trên cùng bằng cách chọn Add layer mask ở phần dưới cùng của bảng Layers và chọn bàn chải Soft Round.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Vẽ trong layer mặt nạ để che giấu các cạnh của hình chữ nhật

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Vẽ hình bông tuyết lớn. Tạo ra một layer mới và chọn Custom Shape Tool (U) vừa tải về trước đó. Chọn màu #910105 cho bông tuyết:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Chúng tôi có kết quả tiếp theo:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Nhấp vào biểu tượng Layer Style () từ phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Stroke.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Áp dụng Drop Shadow:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Chúng tôi có kết quả tiếp theo:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Tiếp theo chúng tôi vẽ theo những dây treo

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Chúng ta có kết quả tiếp theo:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Cuối cùng chèn thêm đoạn text chúc giáng sinh vào

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với trang trí bông tuyết trên nền đỏ trong Adobe Photoshop CS6

Giáng sinh vui vẻ và Chúc mừng năm mới!

About Tạp Chí Tin Học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.