Home / Thủ Thuật / Thủ Thuật - Tiện Ích / Loại bỏ việc tự đăng nhập Skype trong Outlook và OneDrive

Loại bỏ việc tự đăng nhập Skype trong Outlook và OneDrive

Hướng dẫn tắt việc tự động đăng nhập vào Skype khi đăng nhập vào dịch vụ email Outlook.com của Microsoft .

Dịch vụ đám mây SkyDrive của Microsoft đã chính thức đổi tên thành OneDrive, kèm theo đó là việc tích hợp Skype vào Outlook. Do đó, khi bạn đăng nhập vào website Outlook.com, người dùng Skype sẽ thấy bạn đang ở trạng thái Online và có thể gửi tin nhắn hay cuộc gọi đến bạn.

Một điều khó chịu cho việc này là bạn có thể bị làm phiền khi đang soạn thư hoặc kiểm tra email trong Outlook. Và có thể sẽ nhận 2 cuộc gọi song song từ Skype trên Outlook và Skype trên Desktop nếu như ai đó đang gọi bạn.

Một ý tượng chợt hiện ra là bạn có thể tắt dịch vụ Skype nền web trên Outlook một cách dễ dàng bằng cách sau:

– Khởi động Notepad bằng quyền quản trị cao nhất

– Tìm đến vị trí sau

c:\windows\system32\drivers\etc\hosts

– Thêm vào cuối dòng đoạn liên kết sau như hình

127.0.0.1 skypewebexperience.live.com

– Lưu lại và đóng Notepad.

– Xong!

Như vậy là máy tính sẽ không còn tự động đăng nhập vào Skype trên Outlook.com rồi đấy. Chúc bạn thành công.

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.