Home / Thủ Thuật / Wordpress / [WordPress] Tăng kích thước giới hạn file upload trong WordPress

[WordPress] Tăng kích thước giới hạn file upload trong WordPress

Tùy thuộc vào dịch vụ host lưu trữ web của bạn chọn, bạn sẽ thấy kích thước tập tin tối đa được tải lên trong WordPress. Đối với một số hosting là dưới 2MB, như vậy là không đủ cho các tập tin đa phương tiện (audio/ video).

sample-wp-new-media-upload-1.png

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để tăng giới hạn kích thước tập tin trong WordPress.

1. Chức năng Theme file

Bạn chỉ cần thêm đoạn mã sau vào trong file functions.php:

@ini_set( 'upload_max_size' , '64M' );
@ini_set( 'post_max_size', '64M');
@ini_set( 'max_execution_time', '300' );

Tạo file php.ini

Tạo file php.ini, chèn đoạn code sau vào và upload lên thư mục root


upload_max_filesize = 64M
post_max_size = 64M
max_execution_time = 300

Nhưng với đoạn code trên sẽ không thực hiện được vì một hosting giới hạn dưới 10MB.

Chỉnh sửa file .htaccess

Bạn cũng có thể chỉnh sửa file .htaccess và thêm đoạn code sau vào:

php_value upload_max_filesize 64M
php_value post_max_size 64M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

Chúc các bạn thành công!

About Tạp Chí Tin Học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.