Home / Thủ Thuật / Văn Phòng / Chuyển đổi số âm thành số 0

Chuyển đổi số âm thành số 0

Một thủ thuật Excel khá hay nhằm thay đổi số âm thành 0 trong một dãy số, nhưng số dương vẫn giữ nguyên giá trị.

Dưới đây bạn có thể tìm thấy hai cột với các con số. Trừ các số trong cột B từ những con số trong cột A, thực hiện các bước sau đây.
1. Chọn ô C1.
2. Nhập công thức = A1-B1
3. Nhấp vào góc dưới bên phải của ô C1 và kéo công thức xuống.

Chuyển đổi số âm thành số 0

Kết quả:

Chuyển đổi số âm thành số 0

4. Để thay đổi số âm thành 0 nhưng những không làm ảnh hưởng đến các con số dương, chúng ta làm như sau thay vì = A1-B1, sử dụng =MAX(0,A1-B1) và kéo hàm xuống.

Kết quả:

Chuyển đổi số âm thành số 0

Chúc các bạn thành công!

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.