Home / Thủ Thuật / Wordpress / [WordPress] Thêm đường dẫn tùy chọn lên thanh công cụ wordpress

[WordPress] Thêm đường dẫn tùy chọn lên thanh công cụ wordpress

Theo mặc định WordPress sẽ hiển thị thanh công cụ trên đầu trang khi người dùng đăng nhập. Bạn có thể điều chỉnh, tắt nó đi, thậm chí vô hiệu hóa nó. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thêm liên kết của bạn trên thanh công cụ.

Theo mặc định, thanh công cụ hiện thị các liên kết hữu ích cho người Quản trị, cho phép người dùng nhanh chóng.

Tuy nhiên, bạn có thể thêm những liên kết củ riêng bạn, mà bạn thấy nó cần thiết cho công việc quản lý website của bạn.

Thêm đường dẫn tùy chọn lên thanh công cụ wordpress

Thêm liên kết tùy chỉnh

Để thêm một liên kết tùy chỉnh lên thanh công cụ, bạn cần chỉ cần sao chép và dán đoạn mã sau vào file functions.php trong theme của bạn hoặc trong một plugin riêng của bạn:


// add a link to the WP Toolbar
function custom_toolbar_link($wp_admin_bar) {
	$args = array(
		'id' => 'leachpost_lmh',
		'title' => 'Leach Post', 
		'href' => get_bloginfo('url').'/wp-admin/admin.php?page=dashboard', 
		'meta' => array(
			'class' => 'leachpost_lmh', 
			'title' => 'Leach Post of LMH'
			)
	);
	
	$wp_admin_bar->add_node($args);

}
add_action('admin_bar_menu', 'custom_toolbar_link', 999);

Điều chỉnh
* title: Tiêu đề.
* href: đường dẫn.

Nếu bạn muốn có link kết con thì sử dụng đoạn code sau:// add a link to the WP Toolbar
function custom_toolbar_link($wp_admin_bar) {
	$args = array(
		'id' => 'leachpost_lmh',
		'title' => 'Leach Post', 
		'href' => get_bloginfo('url').'/wp-admin/admin.php?page=dashboard', 
		'meta' => array(
			'class' => 'leachpost_lmh', 
			'title' => 'Leach Post of LMH'
			)
	);
	
	$wp_admin_bar->add_node($args);
	
	// Add the first child link 
	
	$args = array(
		'id' => 'techz_lmh',
		'title' => 'Techz', 
		'href' => get_bloginfo('url').'/wp-admin/admin.php?page=techz',
		'parent' => 'leachpost_lmh', 
		'meta' => array(
			'class' => 'techz_lmh', 
			'title' => 'Leach Post Techz'
			)
	);
	$wp_admin_bar->add_node($args);
	
	$args = array(
		'id' => 'gamek_lmh',
		'title' => 'GameK', 
		'href' => get_bloginfo('url').'/wp-admin/admin.php?page=gamek',
		'parent' => 'leachpost_lmh', 
		'meta' => array(
			'class' => 'gamek_lmh', 
			'title' => 'Leach Post Gamek'
			)
	);
	$wp_admin_bar->add_node($args);

	
}
add_action('admin_bar_menu', 'custom_toolbar_link', 999);

Bạn thay đổi parent = id để chọn menu cha.

Thêm đường dẫn tùy chọn lên thanh công cụ wordpress

Chúc các bạn thành công!

About Tạp Chí Tin Học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.