Home / Thủ Thuật / Wordpress / Ẩn bảng Welcome trong WordPress Dashboard

Ẩn bảng Welcome trong WordPress Dashboard

Trong WordPress, Bảng chào mừng là một meta box được thêm vào bảng điều khiển trong khu vực quản trị. Nó cung cấp các phím tắt hữu ích cho người mới sử dụng để làm việc trên trang web WordPress.

Xóa Bảng Welcome trong WordPress Dashboard

Bạn có thể dễ dàng ẩn nó bằng cách thêm đoạn code sau vào file functions.php của bạn:

remove_action('welcome_panel', 'wp_welcome_panel');

Chúc các bạn thành công!

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.