Bảo Mật

Dropbox khẳng định không bị hack

Dropbox khẳng định không bị hack

7 triệu tài khoản người dùng đã bị tiết lộ nhưng Dropbox vẫn phủ nhận việc dịch vụ của mình bị hack. Sau khi tung 400 mật khẩu lên trang Pastebin, nhóm hacker ẩn danh hứa sẽ tiếp tục chia ...

Read More »