Home / Thủ Thuật / Photoshop / Thêm Hiệu Ứng Tuyết vào Ảnh

Thêm Hiệu Ứng Tuyết vào Ảnh

Bước 1:  Mở ảnh cần áp dụng hiệu ứng tuyết rơi, nhấn Ctrl+J để nhân bản lớp Background thành lớp mới với tên là Layer 1.


Bước 2: Nhấn phím D để có màu Foreground là màu đen. Kế đến, nhấn Alt+Backspace để đưa màu đen lên lớp Layer 1.

Bước 3: Chọn menuFilter > Render > Clouds.

Bước 4: NhấnCtrl+L (hoặc vào menu Image > Adjustments > Levels…) để tăng độ tương phản cho hình, chỉnh thông số Input Levels là 120/0.01/199 (tùy vào hình mà chỉnh), rồi nhấn OK.

    

Kết quả bước 4

    

Bước 5: Để tạo một lớp tuyết rơi nhanh, bạn chọn menuFilter> Blur>Motion Blur, chỉnh Angle= 3500 và Distance= 85 pixel.


Bước 6:Định chế độ hòa trộn cho lớp này là Screen.

        

Kết quả bước 6

         

Bước 7: Nhấn Ctrl+J để nhân bản lớp Layer 1 thành lớp mới với tên là Layer 1 copy.

            

Bước 8: Nhấn phím D để có màu Foreground là màu đen. Kế đến, nhấn Alt+Backspace để đưa màu đen lên lớp Layer 1 copy.

Bước 9: Vào menu Filter > Render > Clouds. Nhấn Ctrl + L (hoặc vào menu Image > Adjustments > Levels…) để tăng độ tương phản cho hình, chỉnh thông số Input Levels là 97/0.07/227 (tùy vào hình mà chỉnh), rồi nhấn OK.

                


Kết quả bước 9

                  

Bước 10: Muốn tạo một lớp tuyết tròn, mờ, rơi chậm, bạn vào menuFilter>Blur>Gaussian Blur để làm mờ ảnh, chỉnhRadius= 25 pixel.

Kết quả bước 10

                    


Bước 11: Định chế độ hòa trộn cho lớp này là Screen.

                    

Kết quả cuối cùng

                        

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.