Home / Thủ Thuật / Adobe Flash / Tạo Hiệu Ứng Di Chuyển Chuột bằng AS

Tạo Hiệu Ứng Di Chuyển Chuột bằng AS

Nào chúng ta bắt đầu.!

Di chuyển con trỏ chuột qua hình ảnh!

Bước 1

Tạo một tài liệu mới. Nhấn Ctrl + J trên bàn phím (Document Properties) và thiết lập chiều rộng của file là 400px và chiều cao là 300px. Lựa chọn màu đen làm màu nền. Thiết lập tỷ lệ khung hình Flash là 33 và click OK.

Bước 2

Chọn Layer hiện tại. Click đúp vào tên mặc định của nó (Layer 1) để thay đổi. Nhấn Enter khi bạn đã gõ vào tên mới!

Bước 3

Tạo một lớp mới trên nền lớp và đặt tên là Shape.

Bước 4

Chọn layer Shape vẻ vòng tròn màu đỏ khoảng 100x100px.

Bước 5

Trong hình tròn vẫn được chọn, nhấn phím F8 (Convert to Symbol) để chuyển đổi nó sang Movie Clip Symbol.


Bước 6

Trong khi Movie Clip vừa tạo vẫn được chọn, vào phần Align Panel (Ctrl + K) và làm như sau:

1. Đảm bảo rằng Align/Distribute to Stage đã được bật,
2. Click vào nút Align horizontal center
3. Click vào nút Align vertical center.

Bước 7

Chọn công cụ Selection Tool (V) và click một lần vào hình để chọn nó. Sau đó, vào bảng điều khiển Action Script (F9) và nhập code bên dưới vào:

onClipEvent (load) {
 setProperty(this, _xscale, (200 – _root._xmouse) * 2);
 setProperty(this, _yscale, (300 – _root._ymouse) * 2);
 setProperty(this, _alpha, 100);
}
onClipEvent (enterFrame) {
 setProperty(this, _xscale, _xscale – 10);
 setProperty(this, _yscale, _yscale – 10);
 if (_alpha > 4) {
  setProperty(this, _alpha, _alpha – 5);
 }
}

Bước 8:

Tạo một layer mới phía trên layer Shape và đặt tên là AS.

Bước 9

Chọn frame đầu tiên của AS lớp và chuyển vào bảng Action Script (F9). Sau đó, nhập code bên dưới vào:

i = 0;
setProperty("shape", _visible, false);


Bước 10

Chọn frame 2 của AS layer và nhấn phím F6. Trong khi vẫn chọn frame 2, chuyển vào bảng Action Script (F9). Sau đó, nhập code bên dưới vào:

duplicateMovieClip("shape", "shape" + i, i);
removeMovieClip("shape" + (i-15));
if (i > 14) {
 i = 0;
}
i++;

Bước 11

Chọn frame 3 của AS layer và nhấn phím F6. Trong khi vẫn chọn frame 3, chuyển vào bảng Action Script (F9). Sau đó, nhập code bên dưới vào:

gotoAndPlay(_currentframe – 1);

Chúc các bạn thành công . . .!

Nguồn: flashfridge

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.