Home / Thủ Thuật / Adobe Flash / Tạo Banner nhảy như Michael Jackson

Tạo Banner nhảy như Michael Jackson

Bước 1

Bạn có thể sử dụng hình sau để thực hiện bài hướng dẫn này.

Bước 2

Tạo một tài liệu mới. Nhấn Ctrl + J (Document Properties) và thiết lập chiều rộng là 440 px và chiều cao là 330px. Chọn bất kỳ màu nào làm màu nền. Thiết lập tỷ lệ khung hình phim Flash là 42 và Click OK.

Bước 3

Hãy gọi cho layer hiện tại. Click đúp vào tên mặc định của nó (Layer 1) để thay đổi. Nhấn Enter khi bạn đã gõ vào tên mới!

Bước 4

Chọn bây giờ File > Import > Import to Stage (Ctrl + R) và Import hình ảnh mà bạn vừa lưu ở bước 1 vào. Chọn bức ảnh, vào Align Panel (Ctrl + K) và làm như sau:

1. Đảm bảo rằng Align / Distribute to Stage đã được bật,

2. Click vào nút Align horizontal center

3. Click vào nút Align vertical center.

  

Bước 5

Vẫn chọn Layer tấm hình, nhấn F8 (Convert to Symbol) để chuyển đổi nó sang Movie Clip Symbol.

Bước 6

Chọn Frame 1 và nhấn F6 25 lần!

Bước 7

Trở lại Frame 2 và di chuyển hình ảnh một chút bằng cách sử dụng các phím mũi tên. Lặp lại quá trình này cũng cho Frame 3,4 và 5, nhưng di chuyển nó một chút lên, xuống và trái.

Bước 8:

Chọn Frame 6 và chọn Free Transform Tool (Q). Sau đó, phóng to hình ảnh một chút như hình dưới đâu

Làm như vậy với Frame 8.

Bước 9

Chọn Frame 9 và dùng công cụ Selection Tool (V). Click vào ảnh để chọn nó. Sau đó, vào Properties Panel (Ctrl + F3). Chọn tab Filters. Chọn Blur filter. Thực hiện những điều chỉnh như sau:

Làm như vậy với Frame 11

Bước 10

Chọn Frame 12 và chọn Free Transform Tool (Q) và làm như hình dưới

Bước 11

Chọn frame 14 và chọn Free Transform Tool (Q) và làm như hình dưới

Chúc các bạn thành công…!

Nguồn: flashvault

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.