Home / Giải Trí / Ảnh Đẹp / “Căng thẳng” với cô nàng sexy

“Căng thẳng” với cô nàng sexy

Kozer tốt nghiệp Đại học George Mason với tấm bằng về Triết học và Phụ nữ học và sau đó còn học tiếp tại Đại học Luật Southwestern. Để có được thành công cũng như duy trì vẻ đẹp, cô luôn tuân thủ rất nghiêm ngặt những nguyên tắc của bản thân: làm việc cẩn trọng, hết mình và… ăn chay.

Căng thẳng với cô nàng sexy

Căng thẳng với cô nàng sexy

Căng thẳng với cô nàng sexy

Căng thẳng với cô nàng sexy

Căng thẳng với cô nàng sexy

Căng thẳng với cô nàng sexy

Căng thẳng với cô nàng sexy

Căng thẳng với cô nàng sexy

Căng thẳng với cô nàng sexy

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.