Home / Thủ Thuật / Photoshop / Hiệu Ứng Chữ Đom Đóm

Hiệu Ứng Chữ Đom Đóm

Trong bài hướng dẫn này, chung tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Brush để tạo Hiệu ứng đom đóm cho văn bản. Và áp dụng một số hiệu ứng ánh sáng cho nó.

Kết quả:

Nguồn Sử Dụng:

Adobe Photoshop CS5.

Cleanzor_texture_270

Sparkles Brush

Bước 1:

– Đặt màu Foreground là #032f55 và màu Background là #164b7c,

áp dụng Filter -> Render -> Clouds.

– Mở File Cleanzor_texture_270 và chuyển nó vào tài liệu của bạn.

Sau đó, vào Image -> Adjustments -> Hue / Saturation, thay đổi Saturation thành -100, vàLightness để -10.

– Thay đổi các lớp hình ảnh của Blend Mode là Overlay.

Bước 2:

Đặt màu Foreground là #b2ebfc, và tạo ra các văn bản.. 

– Mở bảng Brush của bạn (Window -> Brush), và chọn Brush Flat Angle Low Bristle Count, sau đó sửa đổi các thiết lập của nó như sau:

– Dưới Shape Dynamics, thay đổi Angle Jitter đến 100%.

Bước 3

– Click chuột phải vào Layer văn bản, và chọn Create Work Path.

– Tạo một Layer mới trên cùng và đặt tên là Glow, sau đó loại bỏ biểu tượng con mắt bên cạnh Layer văn bản để làm cho nó vô hình.

– Chọn Layer Glow. Dùng công cụ Select click phải chuột lên đường viền. Sau đó chọn Stroke Path.

– Chọn Brush từ menu thả xuống, và bỏ chọn hộp Simulate Pressure, và nhấn OK.

– Bạn sẽ được như hình sau:

Bước 4:

– Kích đúp vào Glow "lớp" để áp dụng hiệu ứng Outer Glow.  Thay đổi chế Blend Mode Vivid Light, Chọn màu #00f6ff, Size là 18 Range là 100.

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: textuts

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.