Home / Thủ Thuật / Adobe Flash / Hiệu Ứng Hình Ảnh – Hitman Photo

Hiệu Ứng Hình Ảnh – Hitman Photo

Ví dụ:

 

Bước 1

Bạn có thể sử dụng ảnh sau đây để thực hiện bài hướng dẫn:

Bước 2

Tạo một tài liệu mới. Nhấn Ctrl + J (Document Properties) và thiết lập chiều rộng là 440px và chiều cao là 275px. Chọn bất kỳ màu nào làm màu nền. Thiết lập tỷ lệ khung hình là 42 và Click OK.

Bước 3

Hãy gọi cho layer hiện tại. Click đúp vào tên mặc định của nó (Layer 1) để thay đổi. Nhấn Enter khi bạn đã gõ vào tên mới!

Bước 4

Chọn bây giờ File > Import > Import to Stage (Ctrl + R) và Import hình ảnh mà bạn vừa lưu ở bước 1 vào. Chọn bức ảnh, vào Align Panel (Ctrl + K) và làm như sau:

1. Đảm bảo rằng Align / Distribute to Stage đã được bật,

2. Click vào nút Align horizontal center

3. Click vào nút Align vertical center.

Bước 5

Vẫn chọn Layer tấm hình, nhấn F8 (Convert to Symbol) để chuyển đổi nó sang Movie Clip Symbol.

Bước 6

Click chọn Frame 45 và nhấn F6.

Bước 7

Chọn Frame đầu tiên và sử dùng công cụ Selection Tool (V). Sau đó, vào Properties Panel (Ctrl + F3). Ở bên phải, bạn sẽ thấy menu Color. Chọn Advanced, kích vào nút Settings và thực hiện những điều chỉnh như sau:
 

Hiệu Ứng Hình Ảnh - Hitman Photo

Bước 8

Click phải chột vào bất cứ nơi nào trên vùng màu xám giữa Frame 1 và 45 trên thanh timeline và chọn Create Motion Tween từ menu xuất hiện.

Bước 9

Chọn Frame 35 và nhấn F6.

Bước 10

Vẫn chọn Frame 35, nhấn F6 năm lần.

Bước 11

Trở lại Frame 36, chọn Free Transform Tool (Q) và làm như hình dưới đây!
 

Hiệu Ứng Hình Ảnh - Hitman Photo

 

Hiệu Ứng Hình Ảnh - Hitman Photo

Bước 12

Lặp lại các bước trên Frame 33.

Bước 13

Chọn Frame 32 bằng công cụ Free Transform Tool (Q) và làm như hình dưới đây!
 

Hiệu Ứng Hình Ảnh - Hitman Photo


 

Hiệu Ứng Hình Ảnh - Hitman Photo


Bước 14

Lặp lại bước trên cho Frame 34.

Chúc các bạn thành công..!

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.