Home / Thủ Thuật / Photoshop / Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop – Phần 1

Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop – Phần 1

Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop

Tạo một tài liệu mới (Ctrl + N) trong Adobe Photoshop với kích thước 1920 x 1200 px (chế độ màu RGB) ở độ phân giải 300 pixels/inch . Click vào một biểu tượng Layer Style ở phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient Overlay.

 Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop 

Click vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập màu sắc như hình dưới. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

 Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop 

Tạo Background như hình dưới:

   Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop   

Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra quả cầu. Tạo Layer mới và chọn từ menu 3D -> New Shape from Layer -> Sphere.

Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop

Tới bảng Layers và Click đúp chuột vào Diffuse layer.

Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop

Photoshop sẽ mở ra một tài liệu mới trống. Sử dụng Paint Bucket Tool (G) để điền vào các lớp với màu sắc #0D79B1.

Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop

Chọn Custom Shape Tool (U) trên thanh công cụ, trong thanh Options nhấn vào Shape để mở menu lựa chọn. Tìm hình ngôi sao ở dưới cùng của menu, và sau đó kích đúp vào một hình ảnh thu nhỏ để chọn nó.

Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop

Nhấp và kéo để vẽ hình dạng của nhiều ngôi sao kích thước khác nhau.

Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop

Tiếp theo Merge tất cả các lớp hình ngôi sao và nền màu xanh thành một layer. Giữ phím Ctrl và chọn tất cả các lớp trong Layers panel, nhấn Ctrl + E để Merge Down. Tiếp theo đóng tập tin này và nhấp vào Lưu thay đổi.

Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop

Bạn sẽ tạo được hình quả cầu sau:

Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop

Lặp lại các bước trên, chúng ta có thể tạo ra những quả cầu với các màu sắc khác nhau. Những màu sắc chúng tôi sử dụng trong bài viết này: #EBA133, #FF2CDF, #EDE461, #95D301 và #5AF9EE. Bạn có thể áp dụng lệnh Free Transform (Ctrl + T) để thay đổi kích thước của các quả cầu.

Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop

Tiếp theo chúng ta sẽ thêm bông tuyết vào tấm thiệp. Bạn có thể tải về các hình bông tuyết để trang trí thêm.  Download: Ảnh Bông Tuyết

Chọn Custom Shape Tool (U) trên thanh công cụ, trong thanh Options nhấn vào Shape để mở menu lựa chọn. Tìm các bông tuyết vừa tải ở dưới cùng của menu, và sau đó kích đúp vào một hình ảnh thu nhỏ để chọn nó.

Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop

Nhấp và kéo để vẽ bông tuyết nhiều kích cỡ khác nhau. Đặt layer bông tuyết năm dưới các Layer quả cầu.

Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop

Chọn công cụ Line Tool (U) và thiết lập Weight là 2px trong Options bar. Color là #F2D5A5. Đặt Layer dưới Layer quả cầu.

Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop

Chúng tôi có kết quả như hình sau:

Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop

Lặp lại như trên, chúng tôi thực hiện cho những bông tuyết khác.

Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop

Tiếp theo Merge tất cả các layer bông tuyết lại. Thiết lập Fill 47% cho Layer này và thay đổi chế độ BlendingOverlay.

Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop

Tạo một layer mới và chọn Brush tròn mềm với màu trắng.

Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop

Sử dụng Brush này để tạo hiệu ứng chiếu sáng theo từng vùng. Đặt Layer bên trên Layer có chứa những bông tuyết, nhưng dưới Layer quả cầu.

Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop

Đặt Fill 31% cho Layer này.

Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop

Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop

Tiếp theo chúng ta sẽ tạo bóng cho quả cầu. Sử dụng công cụ Ellipse Tool (U) để vẽ một hình elip màu đen.

Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop

Tiếp theo chúng ta áp dụng bộ lọc Filter -> Blur -> Motion Blur:

Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop

Chúng tôi đã có kết quả sau:

Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop

. . . Và sau đó áp dụng tiếp Filter -> Blur -> Gaussian Blur:

Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop

Chúng tôi đã có kết quả sau:

Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop

Sử dụng lệnh Free Transform (Ctrl + T), đặt Layer Bóng dưới Layer khối cầu.

Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop

Sử dụng lệnh Free Transform (Ctrl + T) để thay đổi kích thước các bản sao, đặt chúng vào vị trí các quả cầu khác.

 

Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop

. . . Còn tiếp . . .


Tạo Thiệp Giáng Sinh Bằng Photoshop – Phần 1

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.