Home / Thủ Thuật / Văn Phòng / MS Excel: Lọc các bản ghi trùng lặp trong Excel 2007

MS Excel: Lọc các bản ghi trùng lặp trong Excel 2007

Ví dụ:

Lọc các bản ghi trùng lặp trong Excel 2007

Các dòng bôi màu đỏ có dữ liệu trùng trên trường TỜ BD, SỐ THỬA. Trường HỌ TÊN 1: Nguyễn Hoàng An có 2 dòng bản ghi chứa cùng thông tin về TỜ BD, SỐ THỬA.

Lọc các bản ghi trùng lặp trong Excel 2007

Chức năng này sẽ lọc bỏ bớt các dòng bản ghi trùng lặp thông tin:

Đầu tiên, bạn chọn vùng cần lọc dữ liệu, ở đây là từ A1:J21, chọn menu Data -> nút Remove Duplicate

Trong hộp thoại Remove Duplicate, các bạn sẽ thấy 2 nút lệnh:

  • Select All: để chọn tất cả các trường trong bảng dữ liệu
  • Unselect All: hủy chọn tất cả các trường trong bảng dữ liệu

Nút check My data has header: nếu dữ liệu của bạn có hoặc không có các đặt tên các trường, nếu có đặt tên trường mà không dấu chọn kiểm tra nút này thì các trường sẽ thành thứ tự các cột theo ABC

Lọc các bản ghi trùng lặp trong Excel 2007

Nếu có tên trường và thực hiện đánh dấu kiểm tra vào mục này thì tên trường sẽ hiển thị.

Lọc các bản ghi trùng lặp trong Excel 2007

Ví dụ ở đây để lọc các thông tin trùng trên trường TỜ BD, SỐ THỬA ta thực hiện thao tác:

– Chọn nút Unselect All để hủy chọn

– Đánh dấu chọn vào 2 trường TỜ BĐ, SỐ THỬA, tiếp theo chọn OK

Lọc các bản ghi trùng lặp trong Excel 2007

Chương trình sẽ lọc các bản ghi trùng theo kết quả ở bảng dữ liệu sau:

Lọc các bản ghi trùng lặp trong Excel 2007

Các bạn sẽ thấy ở đây có tổng cộng 20 dòng bản ghi, sau khi thực hiện cho kết quả có 03 bản ghi trùng sẽ loại bỏ và còn 17 bản ghi.

Hy vọng với thủ thuật nhỏ trên các bạn sẽ thấy hiệu quả khi lọc các bảng dữ liệu lớn, thời gian thực hiện rất nhanh.

Vũ Hoàng Thương

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.