Home / Thủ Thuật / Adobe Flash / Hiệu Ứng Hình Ảnh Phóng to trong Flash

Hiệu Ứng Hình Ảnh Phóng to trong Flash

Ví dụ:

Bước 1

Bạn có thể sử dụng ảnh sau đây để thực hiện bài hướng dẫn:

Bước 2

Tạo một tài liệu mới. Nhấn Ctrl + J (Document Properties) và thiết lập chiều rộng là 440px và chiều cao là 275px. Chọn bất kỳ màu nào làm màu nền. Thiết lập tỷ lệ khung hình là 42 và Click OK.

Bước 3

Hãy gọi cho layer hiện tại. Click đúp vào tên mặc định của nó (Layer 1) để thay đổi. Nhấn Enter khi bạn đã gõ vào tên mới!

Bước 4

Chọn bây giờ File > Import > Import to Stage (Ctrl + R) và Import hình ảnh mà bạn vừa lưu ở bước 1 vào. Chọn bức ảnh, vào Align Panel (Ctrl + K) và làm như sau:

1. Đảm bảo rằng Align / Distribute to Stage đã được bật,

2. Click vào nút Align horizontal center

3. Click vào nút Align vertical center.

Bước 5

Vẫn chọn Layer tấm hình, nhấn F8 (Convert to Symbol) để chuyển đổi nó sang Movie Clip Symbol.

Bước 6 

Click vào frame 55 và nhấn F6. 

Bước 7 

Trở lại Frame đầu tiên và đặt hình ảnh vào vị trí như hình dưới đây:

Bước 8

Chọn công cụ Free Transform Tool (Q) và phóng to hình ảnh như hình dưới:

Bước 9

Chọn công cụ Selection Tool (V) và click vào tấm ảnh. Sau đó, vào Properties Panel (Ctrl + F3). Chọn tab Filters. Click vào biểu tượng dấu cộng và điều chỉnh màu như sau:

   

 Bước 10

Click chuột phải vào bất cứ nơi nào giữa frame 1 và 65 trên thanh timeline và chọn Create Motion Tween từ menu xuất hiện. 

Bước 11

Tạo Layer mới phía trên Layer photo và đặt tên là photo 1. Chọn khung cuối cùng của lớp hình ảnh và nhấn Ctrl + C (Copy). Sau đó, vào frame đầu tiên của Layer photo 1 và nhấn Ctrl + Shift + V (Paste in Place). 

Bước 12

Nhấp chuột vào frame 65 của layer photo 1 và nhấn phím F6. 

Bước 13

Trở lại frame đầu tiên của layer photo 1 và chọn công cụ Selection Tool (V). Sau đó, nhấp chuột một lần vào bức ảnh để chọn nó. Vào phần Properties Panel (Ctrl + F3).Chọn tab Filters ở phía bên trái. Click vào biểu tượng dấu cộng và chọn Blur Filter. Thực hiện những điều chỉnh như sau: 

    

Bước 14

 

Click vào nút Properties Tab. Ở bên phải, bạn sẽ thấy menu Color. Chọn Alpha trong nó và đặt nó là 0%. 

Bước 15

Click chuột phải vào bất cứ nơi nào giữa frame 1 và 65 trên thanh timeline và chọn Create Motion Tween từ menu xuất hiện. 

Chúc các bạn thành công.!

Nguồn: flashfridge

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.