Home / Hướng Dẫn / WordPress / Post bài trong WordPress

Post bài trong WordPress

Sau đó, bạn hãy vào Menu Posts >> New Post. (Xem hình)

Sẽ xuất hiện trang có nội dung như sau:

Ghi Chú:

1. Tiêu Đề Bài Viết.

2. Nội Dung.

3. Chọn Chuyên Mục.

4. Đăng Bài.

5. Xem Trước.

6. Chèn Hình Ảnh.

Bài viết này đã hướng dẫn các bước đơn giản để post bài trong WordPress. Chúc các bạn thành công.

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.