Home / Thủ Thuật / Photoshop / Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng

Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng

Bước 1

Mở hình người mẫu (càng sexy càng tốt!). Bạn có thể sử dụng hình dưới đây:

Học 1 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng

Nếu đã thấy đủ “nóng” thì bắt đầu thôi!

Duplicate Background, dùng bất cứ công cụ nào bạn biết để tách người mẫu ra khỏi nền


Học 2 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng

Đặt tên Layer là”cut layer” :

Học 3 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng

Học 24 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng

Dùng Brush Tool Học brush Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng Có thể download Brush cho Photoshop tại đây: Odysee_brush Tạo Layer mới phía dưới “cut layer” 

Học 4 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng

Chọn cọ(brush) này :

Học 5 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng

Vẽ giống hình dưới đây :

Học 6 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng

Nhìn thấy hấp dẫn rồi đó, tiếp theo:

Tiếp tục download Brush khác tại đây : GreenLotus Tạo Layer mới phía trên “cut layer”

Chọn cọ(brush) này :

Học 8 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng

Vẽ với thông số màu là #c6eaf9

Học 7 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng

Chọn bất kỳ brush (mới download) nào và tạo một Layer mới, tạo cho bức tranh theo ý thích của bạn

 Học 9 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng 

Bước 2

Chọn Smudge Tool Học smudge Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng. Chọn cọ(brush) này: thông số (Chalk brush = 60 px)

Học 10 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng

Vào Window ~> Brushes, tùy chỉnh như dưới đây :

Học 11 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng
Học 12 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng

Duplicate “cut layer”. Chọn lại “cut layer”. Bắt đầu tạo vết bám theo đường nét của người mẫu sao cho giống như hình dưới đây:

Học 13 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng

Thay đổi mode của Brush thành Color Dodge

Học 14 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng

Duplicate “cut layer copy”, Một Layer mới sẽ xuất hiện trên Layer “cut layercopy”

Tiếp tục tạo vết …

Thay đổi mode của Brush thành Softlight.

Học 15 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng

Đến đây là bạn đã có thể xuất bản tấm ảnh rồi. Nhưng chúng ta hãy tiếp tục để được đẹp hơn nữa.!

Bước 3

Chọn Layer trên cùng trong layer palette. Vào menu Layer ~> New adjustment layer ~> Curve

Học 16 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng

Kết quả:


Học 17 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng

Vào menu Layer ~> New adjustment layer ~> Gradient Map

Chọn bất kỳ gradient bạn cảm thấy cần cho bức trang, và đây là ví dụ :


Học 18 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng

Mode = Overlay. Opacity = 70%

Học 19 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng

Học 20 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng

Mode = Multiply. Opacity = 70%

Học 21 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng

Học 22 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng

Mode = Soft light. Opacity = 60%

Học 23 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng

Chúc các bạn thành công.!

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.