Home / Thủ Thuật / Photoshop / Tạo Hiệu Ứng Text Sử Dụng Layer Styles

Tạo Hiệu Ứng Text Sử Dụng Layer Styles

Dữ liệu

Các dữ liệu dưới đây được sử dụng trong hướng dẫn:

Bước 1

Tạo một file .PSD mới, 600 x 400 pixels, RGB mode, 72 DPI với màu của Background là màu trắng. Tiếp theo, chúng ta sẽ cài đặt font HVD Comic Serif vào máy tính của mình và mở các file .PAT.

Tạo Hiệu Ứng Text Sử Dụng Layer Styles

Bước 2

Vào Menu > Layer > Layer Style > Blending Options và thiết lập các giá trị như hình dưới. Bạn có thể truy cập Blending Options bằng 2 cách nhanh hơn. Cách đầu tiên, click double chuột trên layer nằm trong menu Layer. Cách thứ 2, click chuột phải trên layer và chọn Blending Options. Sau khi đã hoàn thành các thiết lập, nhấn “OK” để áp dụng.

Tạo Hiệu Ứng Text Sử Dụng Layer Styles

Bước kế tiếp, chúng ta sử dụng Pattern Overlay như hình dưới. Sau đó, chọn Pattern “whirl” (xoáy), và thiết lập các giá trị giống như hình minh họa.

Tạo Hiệu Ứng Text Sử Dụng Layer Styles

Bước 3

Ở bước này, chúng ta sẽ tạo hiệu ứng text. Trước tiên, chọn công cụ Type tool với font là HVD Comic Serif, size khoảng 150 pt và Sharp là anti-aliasing. Tiếp theo, chúng ta sẽ gõ chữ vào file thiết kế ở bất kỳ vì trí nào nhưng tốt nhất là ở trung tâm của hình ảnh. Bạn có thể gõ bất kỳ chữ nào, ở đây tôi gõ “Lucky”. Kế tiếp, chúng ta sẽ làm cong text bằng cách thiết lập Style là Arc.

Tạo Hiệu Ứng Text Sử Dụng Layer Styles

Sau khi đã hoàn thành, chúng ta sẽ tạo bóng cho text với Blending Options. Vào Menu > Layer > Layer Style > Blending Options và sử dụng các thiết lập như hình dưới.

Tạo Hiệu Ứng Text Sử Dụng Layer Styles

Bước 4

Nhân đôi layer text. Chọn layer text mới. Chọn layer text trong menu Layer và vào Menu > Layer > Duplicate layer, sau đó đặt tên nó như bạn muốn. Tiếp theo, chúng ta vào Menu > Layer > Layer Style > Clear Layer Style chúng ta sẽ tạo Style khác cho layer này. Cuối cùng, vào Menu > Layer > Layer Style > Blending Options và sử dụng các thiết lập như hình dưới. Bạn có thể sử dụng phương thức truy cập Blending Options nhanh hơn như ở bước thứ 2. Sau khi đã hoàn thành như các thiết lập ở dưới, nhấn “OK” để áp dụng. Đặt layer này ở tên tất cả các layer text.

Nếu bạn cảm thấy OK, bạn có thể không điều chỉnh gì nữa, nhưng ở đây, tôi muốn làm cho nó trở nên đẹp và vàng hơn một chút.

Tạo Hiệu Ứng Text Sử Dụng Layer Styles

Bước 5

Chúng ta đã gần như hoàn thành. Nhân đôi layer text thứ 2. Chọn layer text trong menu Layer và vào Menu > Layer > Duplicate layer, sau đó đặt tên nó như bạn muốn. Tiếp theo, chúng ta vào Menu > Layer > Layer Style > Clear Layer Style chúng ta sẽ tạo Style khác cho layer này. Cuối cùng, vào Menu > Layer > Layer Style > Blending Options và sử dụng các thiết lập như hình dưới. Một lần nữa, Bạn có thể sử dụng phương thức truy cập Blending Options nhanh hơn như ở bước thứ 2. Sau khi đã hoàn thành như các thiết lập ở dưới, nhấn “OK” để áp dụng. Layer này sẽ giúp cho text của bạn trông vàng và đẹp hơn.

Tạo Hiệu Ứng Text Sử Dụng Layer Styles

Bước 6

Chúng ta sẽ đưa một số đồng tiền xu vào file thiết kế của mình, tôi sẽ chỉ cho bạn cách đơn giản nhất. Trước hết, SAVE tất cả các hiệu ứng layer text mà bạn đã tạo ở bước 4 và 5 vào bảng Styles. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách chọn Layer text và vào Menu > Layer > Layer Style > Blending options. Click vào “New Style…” ở dưới button OK và Cancel. Làm tương tự cho cả 2 layer text.

Sử dụng công cụ Ellipse Tool để tạo ra một vòng tròn.Để tạo ra một vòng tròn hoàn hảo, chúng ta nhấn giữ phím SHIFT trong khi vẽ. Chúng ta cần tạo ra vòng tròn như hình bên dưới. Áp dụng Style tương tự như ở bước thứ 4 bằng cách click vào bảng styles.

Tiếp theo, nhân đôi layer đồng xu và áp dụng Style như ở bước thứ 5 của hướng dẫn này.

Bước cuối cùng là kết hợp 2 đồng xu vào một. Chọn cả 2 layer và click chuột phải vào một trong 2 layer, chọn “Merge Layers”. Sau khi đã hoàn thành, bạn có thể nhân bản ra nhiều đồng xu với kích thước khác nhau, giống như hình dưới. MẸO: bạn có thể điều chỉnh kích thước của nó nhỏ hơn, nhưng không nên điều chỉnh kích thước lớn hơn vì nó sẽ bị mờ.

Tạo Hiệu Ứng Text Sử Dụng Layer Styles

Hình ảnh cuối cùng

Tạo Hiệu Ứng Text Sử Dụng Layer Styles

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.