Home / Thủ Thuật / Adobe Flash / Hiệu Ứng Banner Văn Bản New Moon

Hiệu Ứng Banner Văn Bản New Moon

Ví dụ: 


Bước 1 

Chúng tôi sẽ sử dụng

Bước 2 

Tạo một file flash mới. Nhấn Ctrl + J trên bàn phím (Document Properties) và thiết lập kích thước của tài liệu của bạn như kích thước của hình ảnh (440x360px). Chọn bất kỳ màu nào làm màu nền.Thiết lập tỷ lệ khung hình của Flash movie là 34 và kích OK. 

Bước 3 

Hãy gọi cho hình ảnh mặt trăng lớp hiện tại. Double-click vào tên mặc định của nó (Layer 1) để thay đổi nó. Nhấn Enter khi bạn đã gõ vào tên mới. 

Bước 4 

Chọn File> Import> Import to giai đoạn (Ctrl + R) và nhập khẩu một bức ảnh mặt trăng mới mà bạn vừa lưu ở bước 1 vào một Stage flash. Vẫn chọn được bức ảnh, vào Align Panel (Ctrl + K) và làm như sau: 

1. Hãy chắc chắn rằng Align / Distribute to Stage đã được bật, 
2. Click vào Align nút trung tâm ngang và 
3. Nhấp vào nút Align vertical center. 

Bước 5 

Chọn Frame 105 và nhấn phím F6.

Bước 6

Tạo một layer mới phía trên Layer hình “New Moon” và đặt tên là text 1.  Chọn Layer text 1. 

Bước 7


Chọn công cụ Text Tool (A) và vào phần Properties Panel (Ctrl + F3). Sau đó, chọn các tùy chọn sau đây: 

1. Chọn trường Static Text, 
2. Chọn Zurich BdEx BT như phông chữ. 
3. Chọn 14 như kích thước chữ, 
4. Chọn # FAC24B như màu sắc, 
5. Khi tùy chọn vẽ, chọn Use Anti-alias cho dễ đọc.

Di chuyển đoạn văn bản vào vị trí như hình dưới đây!

 

Bước 8

Vẫn chọn Layer văn bản nhấn phím F8 (Convert to Symbol) để chuyển đổi nó thành Movie Clip Symbol.

Bước 9

Nhấp chuột vào frame 10 và nhấn phím F6. 

Bước 10 

Trở lại Frame đầu tiên, chọn công cụ Free Transform Tool (Q) và phóng to văn bản giống như hình dưới đây!

Bước 11

Chọn công cụ Selection Tool (V) và Click chọn văn bản. Sau đó, vào Properties Panel (Ctrl + F3). Ở phía bên trái, chọn tab Filters. Sau đó, Click chuột vào biểu tượng dấu cộng và chọn Blur filter. Thực hiện những điều chỉnh như sau:

 

Bước 12

Click vào nút Properties. Ở bên phải, bạn sẽ thấy menu Color. Chọn Alpha và đặt nó bằng 0%.

Bước 13 

Click chuột phải vào bất cứ nơi nào giữa frame 1 và 10 trên thanh timeline và chọn Create Motion Tween từ menu xuất hiện 

Bước 14

Click vào frame 40 và 50 và nhấn phím F6. Trong khi bạn vẫn ở frame 50, lặp lại các bước 11,12 và 13. 

Bước 15 

Click chuột phải vào bất cứ nơi nào giữa Frame 40 và 50 trên timeline và chọn Create Motion Tween từ menu xuất hiện. 

Bước 16 

Tạo một layer mới trên Layer text 1 và đặt tên là text 2. 

Bước 17 

Chọn Layer text 2, nhấn vào Frame 45 và nhấn phím F6. 

Bước 18 

Trong khi bạn vẫn ở frame 45 của layer text 2, chọn công cụ Text Tool (A) và gõ "EPIC" trên cùng một vị trí như văn bản text1. Xem hình dưới đây!

Bước 19

Vẫn được chọn, nhấn phím F8 (Convert to Symbol) để chuyển đổi nó thành một Movie Clip Symbol.

Bước 22 

Click vào frame 55 và nhấn phím F6. 

Bước 23 

Trở lại frame 45 và lặp lại bước 11,12 và 13. 

Bước 24 

Click chuột phải vào bất cứ nơi nào giữa Frame 45 và 55 trên thanh  timeline và chọn Create Motion Tween từ menu xuất hiện. 

Bước 25 
 

Click vào frame 95 và 105 và nhấn phím F6. 

Bước 26 

Vẫn chọn Frame 105, lặp lại bước 11,12 và 13. 

Bước 27 

Click chuột phải vào bất cứ nơi nào giữa Frame 95 và 105 trên timeline và chọn Create Motion Tween từ menu xuất hiện.

Chúc các bạn thành công.

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.