Home / Thủ Thuật / Photoshop / Hướng dẫn tạo Cảnh Đẹp Trên và Dưới Biển

Hướng dẫn tạo Cảnh Đẹp Trên và Dưới Biển

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tạo ra một hiệu ứng đơn giản. Chúng ta sẽ sử dụng những công cụ Brush, Eraser, Dodge, Burn… để có được hiệu ứng tốt.

Dữ liệu

Bước 1

Tạo File photoshop Transparent như hình dưới, sau đó đưa hình ảnh có sẵn Mermaid vào layer mới. Sử dụng Brush mềm để xóa và tạo ra bọt nước như hình bên dưới.

Học 1 Cảnh Đẹp Trên và Dưới Biển

Bước 2

Tiếp theo, chúng ta sẽ add thêm một vài tia sáng dưới nước để có được hiệu ứng thực tế và đẹp mắt hơn. Đưa hình ảnh có sẵn vào file thiết kế (Underwater light rays), sử dụng Brush mềm để xóa một số phần không cần thiết. Chúng ta sẽ được hình như bên dưới.

Học 2 Cảnh Đẹp Trên và Dưới Biển

Bước 3

Ở bước này chúng ta sẽ đưa hình ảnh bầu trời (Sky and waves) vào và thêm vào một vài hiệu ứng ánh sáng dưới nước với các thiết lập như bên dưới. Xóa một số phần không cần thiết bằng Brush mềm.

Học 3 Cảnh Đẹp Trên và Dưới Biển

Bước 4

Tiếp theo, chúng ta cần đưa hình ảnh các hòn đảo xanh, nhỏ trên mặt nước và đám mây đen (Dark clouds) vào file của chúng ta. Sử dụng công cụ Brush mềm để xóa bỏ một số phần không cần thiết.

Học 4 Cảnh Đẹp Trên và Dưới Biển

Bước 5

Bây giờ là bước chúng ta thêm vào những hòn đá dưới nước. Đưa hình ảnh đá dưới nước (Rocks underwater) vào file thiết kế và thay đổi kích thước của nó sao cho phù hợp bằng cách sử dụng công cụ Free Transform. Trước tiên, chúng ta cần Cut hình ảnh đá trên mặt nước như hình 5a, sử dụng công cụ Quick Selection Tool để Cut, xem hình 5b. Sau đó sử dụng công cụ Brush mềm để xóa một số phần không cần thiết. Chọn chế độ Soft Light cho Layer. Thực hiện tương tự cho những tảng đá khác.

Học 5 Cảnh Đẹp Trên và Dưới Biển

Bước 6

Bước này, chúng ta sẽ đưa hình ảnh con tàu (Ship) và hình ảnh hiệu ứng nước bắn tung téo (Water Splashes), những hòn đá vào file thiết kế của mình. Sau đó điều chỉnh hình ảnh mới thêm vào sao cho phù hợp với thiết kế của chúng ta.

Học 6 Cảnh Đẹp Trên và Dưới Biển

Bước 7

Tiếp theo, chúng ta sẽ thay đổi một vào tone màu. Trước tiên, sử dụng Layer Photo Filter với Warming Filter(81) và thiết lập Density bằng 59% (7a). Sau đó add Layer Color Balance với các thiết lập như hình 7b.

Học 7a Cảnh Đẹp Trên và Dưới Biển

Học 7b Cảnh Đẹp Trên và Dưới Biển

Bước 8

Cuối cùng, chúng ta cần thực hiện một vài điều chỉnh nhỏ. Trước hết, sử dụng công cụ Dodge&Burn. Nếu bạn là thành viên mới, hãy cố gắng và tìm hiểu kỹ thuật Dodging&Burning tại website của chúng tôi.A Sau đó, chúng ta sẽ làm cho hình ảnh sắc nét hơn. Vào Image >Mode >Lab Color. Tại thẻ Channel và click vào kênh Lightness.Tiếp theo, chọn Filter >Sharpen >Unsharp Mask, với các thiết lập sau: Amount 65%, Radius 3, Threshold 2. Chúng ta đã hoàn thành. Hy vọng bạn thích hướng dẫn này!

Hình ảnh cuối cùng

Học final3331 Cảnh Đẹp Trên và Dưới Biển

Dịch từ: PSDbox

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.