Home / Thủ Thuật / Mạng - Web / Đọc file PDF trên Firefox 15

Đọc file PDF trên Firefox 15

Để kích hoạt, bạn nhập about:config vào thanh Address > nhấn I’ll be careful, I promise. Trên thẻ mở ra, bạn nhập pdf vào khung Search, sau đó nhấn đôi chuột vào khóa pdfjs.disabled tìm được chuyển giá trị khóa này từ true thành false. Xong khởi động lại Firefox để thay đổi có hiệu lực.

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.