Home / Thủ Thuật / Photoshop / Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

Hình ảnh sử dụng

Hippo [link]
Egg Shell [link]
Nest [link]
Splatter [link]
Feathers brushes [link]
Background [link]
Bokeh [link]

Thực hiện hướng dẫn

 • Tạo tập tin mới..
 • Fill Layer background với Gradient linear.

Học 1%20%282%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

Học 1%20%283%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • #cdd5b3 <-> #d7dfc7 <-> #dfe5c8

Học 1%20%284%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Insert hình ảnh Bokeh. Thiết lập chế độ hòa trộn của layer này là Soft Light.

Học 1%20%285%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Add Layer Mask và fill nó với Gradient linear giống như hình bên dưới.

Học 1%20%286%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Đặt hình ảnh rêu cỏ trên layer thứ 2.

Học 1%20%287%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Add Layer Mask và fill nó với một Gradient linear đen và trắng.

Học 1%20%286%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Tạo layer màu trắng ở trên các layer trước.
 • Chọn Filter > Distort > Lens Correction. Thiết lập Vignette > Amount > Darken(-30).

Học 1%20%288%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Áp dụng chế độ hòa trộn cho layer này là Multiply.

Học 1%20%289%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Insert hình ảnh Nest. Tải vùng chọn trên Background màu trắng và remove nó.

Học 1%20%2811%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

Học 1%20%2812%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Insert hình ảnh Nest ban đầu một lần nữa.
 • Đặt nó ở dưới layer Nest đã được chỉnh sửa.
 • Làm cho nó tối hơn bằng cách sử dụng các thiết lập Level (Image > Adjustments > Levels > Move màu đen và xám về phía bên phải).

Học 1%20%2813%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

Học 1%20%2814%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Load vùng chọn trên background và remove nó.

Học 1%20%2815%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Merge cả 2 Layer “nest”.
 • Load vùng chọn ở bên ngoài tổ chim và áp dụng bộ lọc Gaussian Blur Filter, khoảng 2%.
 • Chọn khu vực tối ở phía dưới tổ chim và fill nó với màu đen trên một Layer mới, áp dụng chế độ hòa trộn Multiply và Opacity khoảng 50-60%.

Học 1%20%2816%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Load vùng chọn cho Nest và fill với màu đen trên Layer mới.
 • Flip (lật) Layer đã tạo theo chiều dọc. Dịch chuyển nó xuống dưới như trong ví dụ bên dưới.

Học 1%20%2817%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Transform nó bằng cách sử dụng Free Transformation theo chiều dọc và dịch chuyển cạnh bên dưới sang phải một chút bằng cách sử dụng Skew Transformation.
 • Áp dụng Gradient linear đen/ đen mờ cho Layer này.

Học 1%20%2818%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

Học 1%20%2819%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Insert hình ảnh Hippo vào layer mới.

Học 1%20%2820%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Tách nó ra khỏi Background.

Học 1%20%2821%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

  • Điều chỉnh màu sắc.
  • Chọn Image > Adjustments > Selective colors.
 • Reds
  Yellow: 12%
  Black: -20%
 • Greens:
  Yellow: 42%
 • Whites:
  Yellow: 14%
  Black: -79%
 • Neutrals:
  Cyan: -6%
  Magenta: 6%
  Yellow: 6%
  Black: -4%
 • Colors: blacks:
  Black: 2%
 • Áp dụng hiệu ứng Layer Style Color Overlay cho layer này, giống như ví dụ ở dưới.

Học 1%20%2822%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Nhân đôi Layer Hippo body.
 • Chọn Filter > Other > High Pass
  Radius: 0.8 pixels
 • Thay đổi Blending Mode (chế độ hòa trộn): Overlay
  Điều chỉnh Opacity: 70%.

Học 1%20%2823%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Merge các Layer Hippo body.
 • Chọn Dodge Tool Học dodge Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương
  Thiết lập Brush có sẵn: master diameter: 81 pixels, Exposure 15.
  Sử dụng Dodge Tool để điều chỉnh các khu vực sáng: tai & mắt và các khu vực bóng khác.

Học 1%20%2824%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Nhân đôi Layer Hippo.
 • Làm cho nó có màu đen và trắng. Image > Adjustments > Black & White.
 • Vào Image > Adjustments > Levels, dịch chuyển các dấu màu đen bên trái và mài trắng bên phải về vị trí trung tâm.

Học 1%20%2826%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Erase (xóa) một số khu vực như hình minh họa.

Học 1%20%2825%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Chọn chế độ hòa trộn là Screen cho layer này và Opacity 25%.

Học 1%20%2827%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Tạo hình cánh bằng cách sử dụng Học pen Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương Pen Tool và Convert Point  Học convanchor Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương  Tool .

Học 1%20%2828%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Load vùng chọn cho cánh đã tạo và move nó vào đúng vị trí như hình dưới.
 • Copy vùng đã chọn và đặt nó trên một layer mới. Copy phần bóng trên bề mặt của hà mã và đặt nó vào layer Wing (cánh).

Học 1%20%2829%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Sử dụng công cụ Học burn Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương Burn và Học dodge Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương Dodge để điều chỉnh hiệu ứng sáng, tối.

Học 1%20%2831%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Nhân đôi cánh đã tạo, làm cho nó nhỏ hơn bằng cách sử dụng Free Transformation và move cánh thứ 2 ở dưới layer Hippo body.

Học 1%20%2832%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Add một vài lông nhỏ bằng cách sử dụng Brush Feather.

Học 1%20%2834%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

Học 1%20%2835%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Merge tất cả các layer Hippo và 2 cánh (wing).
 • Transform Hippo Body sao cho phù hợp với tổ chim.
 • Vào Filter > Sharpen > Smart sharpen > Amount: 100, Radius:0.3 px, More Accurate.
 • Add Layer Mask và Erase một vài khu vực bằng cách sử dụng Brush nhỏ, để tách body ra khỏi tổ chim.

Học 1%20%2836%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

Học 1%20%2837%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Insert hình ảnh Egg Shell.

Học 1%20%2838%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Remove background màu trắng.
 • Tạo bóng trên một số khu vực và đặt nó trên một layer mới. Áp dụng chế độ hòa trộn cho layer này.

Học 1%20%2839%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Giảm kích thước của Egg shell (vỏ trứng) bằng cách sử dụng Free Transformation.

Học 1%20%2840%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Cut bỏ phần bên trái của vỏ trứng, đặt nó trên layer mới, move nó lên.

Học 1%20%2841%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Insert hình ảnh Splatter, áp dụng Auto Contrast.
 • Vào Image > Adjustments > Gradient Map (áp dụng Gradient màu trắng và nâu đen).

Học 1%20%2842%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Sử dụng texture Splatter ở bên ngoài bề mặt của vỏ trứng. Thiết lập chế độ hòa trộn là Multiply và Opacity 80%. Erase vùng đã được chọn bằng cách sử dụng Layer Mask và brush.

Học 1%20%2844%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Load vùng chọn nhỏ trên vỏ trứng.
 • Fill nó với Gradient đen và trong suốt, sử dụng Gaussian blur filter và Warp transformation để tạo hiệu ứng bóng.

Học 1%20%2845%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Áp dụng texture Splatter texture cho vỏ trứng thứ 2.
 • Merge các Layer Egg shell (vỏ trứng) và Splatter.

Học 1%20%2846%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Thiết lập Học qmselector Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương chế độ Quick Mask Mode. Sử dụng brush mềm lớn cho phần trên của quả trứng.

Học 1%20%2847%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Thiết lập Học qmselector Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương Quick Mask Mode một lần nữa và đảo ngược vùng chọn. Vào Filter > Blur > Gaussian Blur (2 px).

Học 1%20%2848%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

Học 1%20%2849%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Lặp lại các thao tác cho vỏ trứng khác (vùng bên dưới). Sử dụng các thiết lập của Color balance.

Học 1%20%2850%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Áp dụng bộ lọc Gaussian Blur Filter cho các nhánh cây xung quanh tổ chim như bên dưới.

Học 1%20%2851%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Add thêm khu vực tối ở bên dưới đầu hà mã, chọn chế độ hòa trộn là Multiply và Opacity 90%.

Học 1%20%2852%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Merge tất cả các Layer.
 • Nhân đôi layer đã tạo.
 • Vào Image > Equalize.
 • Chọn Filter > Noise > Add Noise : Amount(4), Uniform,

Học 1%20%2853%29 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

 • Sử dụng chế độ hòa trộn là Multiply và Opacity 12% cho layer này.

Học 1 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

Kết quả cuối cùng

Học cute hippo 700 Tạo Hình Ảnh Chú Hà Mã Dễ Thương

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.