Home / Thủ Thuật / Photoshop / Tạo quả châu cho ngày lễ noel bằng Photoshop

Tạo quả châu cho ngày lễ noel bằng Photoshop

Chỉ cần thực hiện theo từng bước trong bài này, bạn sẽ biết cách tạo được một nền thiệp đẹp và đặc biệt hơn nữa lại do chính tay bạn tự làm.

Mở PhotoShop và tạo một file mới (File > New) có kích thước 1280×1024 px và 72 dpi. Sau đó chọn công cụ Paint Bucket Tool (G) và đổ màu cho nền là #7EC21D

Tao qua chau cho ngay le noel bang Photoshop

Tiếp theo chọn công cụ Rectangle Tool (U) và vẽ các đường kẻ sọc màu #008C7F giống như hình sau:

Tao qua chau cho ngay le noel bang Photoshop

Chọn công cụ Custom Shape Tool (U) và chọn hình cây thông Noel (nếu không thấy hình cây thông trong danh sách Shape, bạn hãy kích vào nút mũi tên sang phải và chọn All, kích OK):

Tao qua chau cho ngay le noel bang Photoshop

Vẽ những cây thông này lên nền của file ban đầu đã vẽ, sau đó sao chép chúng (Ctrl + J) thành nhiều hình và đặt lên cùng một sọc kẻ dọc như hình sau:

Tao qua chau cho ngay le noel bang Photoshop

Chọn lại màu xanh nền (#7EC21D) và vẽ hình cây thông lên sọc kẻ dọc ngược với màu nền (xem hình sau)

Tao qua chau cho ngay le noel bang Photoshop

Dùng công cụ Ellipse Tool (U) và vẽ ba hình tròn cùng kích thước và ở vị trí tương ứng như sau:

Tao qua chau cho ngay le noel bang Photoshop

Thiết lập các tham số sau trong phần Blending Options > Drop Shadow (kích chuột lên layer hình tròn trên cùng chọn Blending Options…)

Tao qua chau cho ngay le noel bang Photoshop

Tham số thiết lập khác trong phần Blending Options:

Tao qua chau cho ngay le noel bang Photoshop

Tao qua chau cho ngay le noel bang Photoshop

Tao qua chau cho ngay le noel bang Photoshop

Kết quả ta sẽ được quả cầu thứ nhất:

Tao qua chau cho ngay le noel bang Photoshop

Thực hiện tương tự với hai quả cầu còn lại nhưng thay đổi một chút phần màu Gradient. Màu đỏ sẽ có tham số màu như sau:

Tao qua chau cho ngay le noel bang Photoshop

Quả cầu màu cam có tham số như sau

Tao qua chau cho ngay le noel bang Photoshop

Kết quả:

Tao qua chau cho ngay le noel bang Photoshop

Dùng công cụ Line Tool (U) để vẽ dây treo cho 3 quả cầu:

Tao qua chau cho ngay le noel bang Photoshop

Chọn công cụ Rectangle Tool (U) để vẽ một hình chữ nhật trùm lên toàn bộ hình nền. Đặt độ Fill 0% cho layer vừa vẽ và thông số Blending Options như sau:

Tao qua chau cho ngay le noel bang Photoshop

Sau khi thêm layer mới sẽ có được kết quả như sau:

Tao qua chau cho ngay le noel bang Photoshop

Giờ đến lúc trang trí cho các quả cầu. Chọn công cụ Custom Shape Tool (U) và chọn hình ngôi sao và hình hoa tuyết sau:

Tao qua chau cho ngay le noel bang Photoshop

Tao qua chau cho ngay le noel bang Photoshop

Lần lượt trang trí sao và hoa tuyết cho từng quả cầu một. Màu của hoa tuyết là #5E0B61. Chèn thêm layer mới, vẽ các hoa tuyết to nhỏ khác nhau lên trên quả cầu. Trộn tất cả các layer hoa tuyết lại chung thành một layer bằng cách chọn các layer rồi nhấn Ctrl + E. Xóa những hình hoa tuyết thừa bên ngoài quả cầu bằng công cụ Eraser Tool (E).

Tao qua chau cho ngay le noel bang Photoshop

Tương tự như vậy trang trí hình sao lên quả cầu còn lại

Tao qua chau cho ngay le noel bang Photoshop

Đặt tất cả các layer ngôi sao lên cùng một layer tương tự như cách đã làm với layer hoa tuyết. Thiết lập tham số Gradient như sau:

Tao qua chau cho ngay le noel bang Photoshop

Tao qua chau cho ngay le noel bang Photoshop

Xóa những thành phần còn thừa bên ngoài quả cầu. Kết quả ta sẽ có bức tranh như sau:

Tao qua chau cho ngay le noel bang Photoshop

Chọn màu #0B296F rồi vẽ một vài đường sọc kẻ cho hình quả cầu trên cùng. Đặt tất cả các sóc kẻ lên cùng một layer (chọn layer và nhấn Ctrl + E), sau đó vẫn chọn layer sọc kẻ đó nhấn Ctrl + T. Kích chuột phải vào khung vừa xuất hiện chọn Warp và uốn theo như hình sau. Sau khi căn chỉnh xong nhấn OK, thiết lập Fill 40% và chọn Blending mode-Linear Light

Tao qua chau cho ngay le noel bang Photoshop

Kết quả sau khi hoàn thiện:

   Tao qua chau cho ngay le noel bang Photoshop   

Chúc các bạn thành công.!

 

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.