Home / Thủ Thuật / Photoshop / Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

Hình ảnh sử dụng:

Thực hiện hướng dẫn

 • Mở hình ảnh Tomatoes trong Photoshop.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Click vào icon để mở chế độ Quick Mask. Fill khu vực thiết kế với màu đen. Bạn sẽ có được hiệu ứng Mask màu hồng.
 • Erase khu vực bên trái của quả cà chua (Tomato) với công cụ Brush màu trắng.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Click vào icon Quick Mask một lần nữa để tạo vùng chọn.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Create một Layer mới (giữ vùng chọn).
 • Fill vùng đã chọn với màu trắng trên Layer mới.
 • Chuyển đổi vùng chọn: width/high = 96/96%. Cut phần bên ngoài của vùng đã chọn khu vực màu trắng. Bạn chỉ có được phần màu trắng bên ngoài.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Thiết lập “Fill”=0%, chế độ hòa trộn là Overlay.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Áp dụng các hiệu ứng Layer Style như bên dưới cho cho phần màu trắng bên ngoài đã tạo.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Load vùng chọn cho phần bên trong của bản phác thảo và Fill vùng đã chọn với bất kỳ màu nào, áp dụng “Fill” = 0%.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Áp dụng các thiết lập Layer Style:

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Tạo Layer mới, tạo vùng chọn cho phần bên dưới của quả cà chua bằng cách sử dụng công cụ Elliptical Marquee.
 • Fill nó với bất kỳ màu nào, điều chỉnh “Fill” = 0%.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Áp dụng hiệu ứng Gradient Overlay cho Shape đã tạo.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Tạo vùng chọn cho phần ở giữa của quả cà chua bằng cách sử dụng công cụ Elliptical Marquee Tool một lần nữa.
 • Chọn Layer Tomatoes (quả cà chua) ban đầu, copy vùng đã chọn và Paste nó vào Layer mới ở trên tất cả các layer trước đó.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Áp dụng hiệu ứng Gradient Overlay đen/ trong suốt.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Insert texture water, làm cho nó có màu đen và trắng. Image > Adjustments > Black & White. Erase khu vực ở ở trên vòng tròn chính giữa và bản phác thảo.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Áp dụng hiệu ứng Overlay và Opacity 15%. Add layer mask và Fill nó với Gradient màu đen và trắng.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Tạo vùng chọn hình elip nhỏ ở phần dưới của quả cà chua, áp dụng Warp(Arch) Transformation. Select > Transform selection, Edit > Transform > Warp Transformaton.
 • Fill vùng đã chọn với bất kỳ màu nào, điều chỉnh “Fill” = 0%.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Áp dụng hiệu ứng Gradient Overlay.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Load vùng chọn như hình bên dưới.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Thiết lập “Fill” = 0% cho Layer này, áp dụng hiệu ứng Gradient Overlay.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Load vùng chọn cho phần ở trên, phần trên của vòng tròn trung tâm của layer tomatoes ban đầu. Copy vùng đã chọn và Paste nó vào Layer mới, nằm trên tất cả các layer trước đó trừ vòng tròn chính giữa.
 • Vào Image > Adjustments > Black & White, Áp dụng các thiết lập sau:

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Giữ vùng chọn, chọn Image > Adjustments > Levels. Sử dụng các thiết lập như hình bên dưới.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Áp dụng Opacity 85% cho Layer black & white đã tạo.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Để tạo hiệu ứng trong suốt, Copy phần nhỏ ở phía bên phải của quả cà chua và đặt nó dưới Layer “Black & white “, thiết lập “Opacity”.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Load vùng chọn cho quả cà chua và Fill nó với màu bất kỳ, thiết lập “Fill” = 0%.
 • Add Layer Mask cho Layer đã tạo, Load vùng chọn cho vòng tròn trung tâm và Erase vùng đã chọn bằng Layer Mask với Brush màu đen (Opacity 30%).

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Áp dụng các hiệu ứng Layer Style chi Layer đã tạo như bên dưới:

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Load vùng chọn cho quả cà chua bóng màu đen một lần nữa, chọn Layer Tomatoes ban đầu, Nhân đôi vùng đã chọn.
 • Đặt Shape đã Copy ở trên tất cả các layer, làm cho nó có màu đen và trắng.
 • Sử dụng các thiết lập của Levels như minh họa bên dưới:

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Bạn sẽ có được kết quả như bên dưới.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Áp dụng chế độ Screen cho Layer đã tạo, Erase phần bên dưới của hình tròn chính giữa.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Để tạo màu phản chiếu, Paste Shape quả cà chua màu cam ban đầu vào Layer mới một lần nữa.
 • Áp dụng chế độ hòa trộn là Color, Erase phần bên dưới và các cạnh bằng cách sử dụng Brush mềm.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Insert hình ảnh Water surface màu đen và trắng.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Làm cho các cạnh mềm mại hơn bằng cách sử dụng Eraser Tool.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Áp dụng chế độ hòa trộn là Overlay.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Chọn Leaves màu xanh và Paste nó trên Layer mới, tạo hiệu ứng phản chiếu cho nó. Đặt Layer Leaves đã nhân đôi ở dưới các Layer phản chiếu Tomatoes.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Áp dụng hiệu ứng Layer Style.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Add Layer mask, Fill nó với Gradient Linear màu đen và trắng như hình dưới:

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Load vùng chọn cho quả cà chua ở bên trong bản phác thảo, Fill nó với bất kỳ màu nào trên Layer mới, “Fill” = 0%.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Áp dụng các thiết lập cho Layer đã tạo:

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Load vùng chọn cho phần màu xanh của quả cà chua.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Tăng Saturation, Image > Adjustments > Hue/Saturation.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Thiết lập các giá trị của Levels:

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Insert hình ảnh Glass sphere đen và trắng.
 • Tăng Contrast bằng cách sử dụng Levels:

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Tạo hình cầu bằng cách sử dụng Warp Transformation. Edit > Transform > Warp.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Áp dụng chế độ Overlay và Opacity 50%.
 • Add Layer Mask và Fill nó với Gradient Linear màu đen và trắng, như hình bên dưới:

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Duplicate Layer Glass sphere và áp dụng Screen cho nó.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Để tạo thêm một hiệu ứng phản chiếu nữa, vẽ Shape màu trắng ở phần trên của quả cà chua.
 • Áp dụng Opacity 70%.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Thiết lập hiệu ứng Gradient Overlay cho Layer đã tạo.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Vẻ phản chiếu ánh sáng mới.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Áp dụng Gradient Overlay trắng/trong suốt.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Tạo hình dạng như bên dưới, điều chỉnh “Fill” = 0%.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Lặp lại các bước trên cho phản chiêu sbeen trái.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Tạo 2 điểm sáng nhỏ bằng cách sử dụng Ellipse Tool và xoay nó.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Add hiệu ứng sáng bóng bằng cách sử dụng Brush Starburst từ Assorted brushes.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Vẽ đường cung trắng mỏng và áp dụng hiệu ứng Overlay.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Insert hình ảnh Broken glass trên layer mới.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Áp dụng chế độ hòa trộn là Screen cho nó và Erase phần bên ngoài của quả cà chua.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Load vùng chọn cho Broken glass.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Fill vùng chọn với màu đen trên Layer mới, áp dụng chế độ hòa trộn là Overlay.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Insert hình ảnh Water splash đen và trắng.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Add Layer Mask và Erase background bằn cách sử dụng Brush cứng màu đen.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Thiết lập hiệu ứng màu cam bắn tung tóe (Splashes) bằng cách sử dụng các thiết lập Selective color.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Vào Image > Adjustments > Selective Color.
 • Thiết lập các Channel màu sắc bên dưới:

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Áp dụng chế độ hòa trộn là Multiply cho Splashes.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Nhân đôi Layer Splashes, thiết lập chế độ hòa trộn là Overlay và Fill = 0%.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Áp dụng Gradient overlay:

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Nhân đôi Layer Splashes một lần nữa, và làm cho nó có màu đen và trắng, điều chỉnh Levels như hình chụp bên dưới:

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Bạn sẽ có được hình ảnh như bên dưới:

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Chọn Screen cho Layer đã tạo:

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Group tất cả các layer Splashes và Duplicate Group đã tạo.
 • Add Layer Mask cho Group đầu tiên, xoay nó và Erase các khu vực không cần thiết bên ngoài Layer Broken glass bằng cách sử dụng layer Mask và Brush mày đen.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Add Layer mask cho Group thứ 2, Erase tất cả trừ những giọt nước, move chúng trên Layer Splash ban đầu.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Để tạo hiệu ứng kính cho phần bên phải của quả cà chua chúng ta sử dụng các thao tác tương tự đối với cái đầu tiên.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Duplicate tất cả các Layer ở bên trái của quả cà chua và Merge chúng, thiết lập chuyển đổi Flip Vertical cho Layer đã tạo.
 • Tạo phản chiếu như hình bên dưới.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Áp dụng chế độ hòa trộn là Multiply. Thực hiện tương tự cho phần bên phải của quả cà chua.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Merge các Layer phản chiếu. Thiết lập Opacity 75%.
 • Add Layer mask, Fill nó với Gradient Linear màu đen và trắng như ví dụ bên dưới.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Load vùng chọn cho Layer Mask Gradient Ctrl+ Click Layer Mask.
 • Áp dụng Gaussian Blur cho phản chiếu trên vùng đã chọn.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Filter > Blur > Gaussian Blur.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Add Layer mới màu trắng ở giữa phần bên phải và trái của quả cà chua. Thiết lập Fill = 0%.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Chọn Gradient Overlay cho layer này.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

huong dan Photoshop - Học 1%20%2893%29 Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Insert water puddle.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Erase background.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Duplicate Background và các Layer phản chiếu, Merge chúng.
 • Load vùng chọn cho cho vũng nước đã tách nó ra khỏi Background(Ẩn Layer Puddle (vũng nươcs) ban đầu). Copy khu vực background đã chọn và Paste nó trên layer mới.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Load vùng chọn cho vũng nước một lần nữa và Fill nó với màu trắng trên layer mới. Thiết lập Opacity 75%, Fill = 0%.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Áp dụng các hiệu ứng layer Style bên dưới cho layer màu trắng.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Đặt Layer Puddle ban đầu ở trên Layer White (màu trắng). Chọn Overlay Blending Mode.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Add hiệu ứng Bevel and Emboss:

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Add Layer mask, Fill nó vưois Gradient Linear màu đen và trắng.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Duplicate Layer trước đó:

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

 • Duplicate tất cả các Layer Puddle và Group chúng. Áp dụng Opacity = 20% cho Group đã nhân đôi.

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

Kết quả cuối cùng

huong dan Photoshop - Tạo Hình Quả Cà Chua Thủy Tinh Độc Đáo trong Photoshop

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.