Home / Thủ Thuật / Photoshop / Tạo hình nền Giáng sinh lung linh bằng Photoshop

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh bằng Photoshop

Vào Red grunge background và tải về hình chất liệu; chúng ta sẽ sao chép nó như một Layer mới của hình vừa tạo.

Mở hình chất liệu trong Photoshop (Ctrl+O), nhấn Ctrl+A, vào hình mới tạo rồi nhấn Ctrl+V:

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 1

Tiếp theo, hãy tải về hai bộ Brush cho Photoshop: c130_splatterstars_and_blinks. Chọn Brush Tool trên thanh công cụ rồi bấm vào như hình dưới đây để hiện cửa sổ Load Brush. Tiếp theo, đi đến thư mục lưu trữ thích hợp, chọn bộ Brush vừa tải và bấm Load để hòan tất.

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 2

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 3

Nhấn vào biểu tượng New Layer để tạo ra Layer mới. Với Brush Tool vẫn được chọn trên thanh công cụ, chọn Brush dưới đây, bấm vào ô chọn để đổi giá trị màu thành đen (#000000). Để giá trị Opacity cho Brush này là 60%.

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 4

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 5

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 6

Sử dụng Brush này để vẽ lên hình nền như dưới đây:

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 7

Trên cửa sổ Layers, đổi giá trị Fill thành 30% cho Layer này.

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 8

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 9

Giữ chuột kéo và thả layer mới nhất xuống biểu tượng New Layer để sao chép layer này. Tiếp theo, vào menu Filter -> Blur -> Gaussian blur

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 10

Trên cửa sổ Layers, hạ giá trị Fill xuống 30% và đổi Blending mode (bên cạnh Opacity) cho Layer này thành Hard Light.

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 11

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 12

Tạo ra Layer mới và chọn Brush tiếp theo trong bộ c130_splatter. Để giá trị màu là #C78987, và dùng Brush này để tạo ra các đường nét trên nền như dưới đây:

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 13

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 14

Tạo ra Layer mới. Vẫn dùng Brush như trên, nhưng đổi giá trị màu thành #903E23.

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 15

Đặt Blending mode cho layer này là Color Dodge.

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 16

Tạo ra Layer mới và chọn Soft Round brush. Chọn màu đen và hạ giá trị Opacity xuống 20%.

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 17

Sử dụng Brush này để tạo ra các góc tối bao quanh lề.

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 18

Trên cửa sổ Layers, giảm giá trị Fill xuống 50% và đổi Blending mode thành Multiply.

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 19

Bấm vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer chọn Hue/Saturation.

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 20

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 21

Kéo các thanh trượt sang phải để tăng giá trị Hue và Saturation.

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 22

Bấm một lần nữa vào Create new fill or adjustment layer và chọn Curves, rồi bấm và giữ chuột để điều chỉnh đường cong như hình dưới đây.

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 23

Chúng ta sẽ có hình:

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 24

Trên thanh công cụ, chọn Line Tool (phím tắt U) rồi đổi giá trị weight khác nhau, nhằm tạo ra dây treo cho các ngôi sao; giá trị màu ở đây là #FDF8C1.

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 25

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 26

Gộp tất cả Layers chứa đường thẳng dây treo (giữ phím Ctrl và bấm vào các Layers cần chọn, rồi giữ chuột trái để kéo và thả các Layers được chọn xuống biểu tượng Create a new group icon ở thanh dưới cửa sở Layers. Đặt giá trị Opacity cho nhóm Layers này là 70%

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 27

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 28

Trên thanh công cụ, chọn Custom Shape Tool (phím tắt U). Trên thanh cài đặt phía trê, bấm vào Shape để mở rộng menu lựa chọn. Tìm hình 5 Point Star ở phía dưới, rồi bấm vào nó hai lần liên tiếp để chọn nó. Đổi giá trị màu thành #FDF8C1.

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 29

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 30

Bấm và giữ chuột để vẽ ngôi sao.

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 31

Bấm vào biểu tượng Add a layer style trên thanh dưới của cửa sổ Layers vào chọn Outer Glow.

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 32

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 33

Thêm Inner Glow với cài đặt như hình dưới đây:

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 34

Hình của chúng ta sẽ trông như dưới đây:

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 35

Sao chép Layer hình ngôi sao 10 lần. Lần lượt bấm vào từng Layer bản sao vừa tạo, rồi nhấn phím Ctrl+T để khởi động Free Transform Tool và điều chỉnh kích thước và như hình dưới đây:

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 36

Tạo ra Layer mới, chọn Brush trên thanh công cụ và đổi kiểu Brush như dưới đây. Đổi giá trị màu thành #ffffff (màu trắng).

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 37

Dùng Brush này để vẽ lên hình nền như dưới đây. Khi vẽ xong, hãy kéo và thả Layer này xuống dưới các Layers có hình ngôi sao.

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 38

Đổi Blending mode cho layer này là Overlay.

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 39

Tạo ra Layer mới và chọn Brush tiếp theo trong bộ Brush stars_and_blinks. Chúng ta sẽ dùng Brush này để vẽ các vệt sáng. Hãy đổi giá trị màu thành #FDF9CA.

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 40

Chúng ta sẽ điều chỉnh Brush này một chút. Nhấm phím F5 để hiện lên cửa sổ Brushes, rồi chọn Brush Tip Shape. Kéo các thanh trượt để điều chỉnh kích thước (size), khoảng cách (spacing) và góc độ của Brush (brush angle) như dưới đây. Bạn có thể xem trước các thay đổi trong cửa sổ Preview.

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 41

Tiếp theo, bấm vào Shape Dynamics:

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 42

Bây giờ, hãy vẽ các vệt sáng giống như hình dưới. Khi vẽ xong, trên cửa sổ Layers hãy kéo Layer này xuống dưới các Layers có hình ngôi sao.

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 43

Sao chép Layer mới nhất và dùng Gaussian blur cho Layer bản sao (vào menu Filter -> Blur -> Gaussian blur).

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 44

Chúng ta sẽ có hình như dưới:

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 45

Bấm vào biểu tượng Add layer mask trên thanh dưới của cửa sổ Layers rồi chọn Soft Mechanical brush. Đổi giá trị màu thành #000000 và hạ giá trị Opacity cho Brush này là 10%.

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 46

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 47

Trên cửa sổ Layers, bấm vào biểu tượng của Layer mask. Tiếp theo, dùng Brush trên để ẩn một phần các đường vệt sáng như dưới đây:

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 48

Tạo Layer mới và dùng Brush từ bộ Brush stars_and_blinks để vẽ các đường quầng sáng xung quanh các ngôi sao.

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 49

Trên cửa sổ Layers, kéo Layer này xuống phía dưới các Layer chứa hình ngôi sao, rồi đặt giá trị Fill là 20%.

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 50

Sao chép Layer vừa tạo rồi dùng Gaussian blur cho Layer bản sao (chọn menu Filter -> Blur -> Gaussian blur)

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 51

Hình của chúng ta:

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 52

Hạ giá trị Fill của Layer này là 50% và đổi Blending mode sang Pin Light.

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 53

Bấm vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer trên thanh dưới của cửa sổ Layers, chọn Curves rồi bấm và giữ chuột để điều chỉnh đường cong như dưới đây.

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 54

Hình của chúng ta:

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 55

Bấm một lần nữa vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer và chọn Hue/Saturation.

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 56

Kéo các thanh trượt sang phải để tăng giá trị Hue và Saturation và kéo thanh trượt Lightness sang trái để giảm độ sáng một chút.

Hình đã hoàn thành:

Tạo hình nền Giáng sinh lung linh 57

Chúc các bạn thành công!

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.