Home / Thủ Thuật / Mạng - Web / Thay thế Bing Maps bằng Google Maps trên Facebook

Thay thế Bing Maps bằng Google Maps trên Facebook

Bạn có thể cài đặt tiện ích này tại đây. Nhấn vào nút Add to Chrome để cài đặt tiện ích cho trình duyệt Google Chrome.

Thay thế Bing Maps bằng Google Maps trên Facebook 1

Sau khi cài đặt hoàn tất bạn sẽ không thấy sự thay đổi cho dù bạn vào module Maps trên tài khoản Facebook của bạn. Nhưng thay vào đó, mỗi khi bạn đánh dấu một địa điểm mới hay thêm một sự kiện trên dòng thời gian của bạn thì bản đồ minh họa bên dưới sẽ được sử dụng bằng hệ thống bản đồ của Google Maps chứ không còn của Bing Maps nữa.

Thay thế Bing Maps bằng Google Maps trên Facebook 2

Thay thế Bing Maps bằng Google Maps trên Facebook 3

Theo đánh giá của cá nhân người viết thì thông qua tiện ích này, vị trí được đánh dấu sẽ được hiển thị theo tên chính xác hơn sơ với sử dụng hệ thống Bing Maps.

Chúc bạn thành công!

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.