Home / Thủ Thuật / Thủ Thuật - Tiện Ích / Hướng dẫn tạo USB boot nhanh

Hướng dẫn tạo USB boot nhanh

Ổ nhớ USB là thiết bị nhỏ gọn có thể chứa dữ liệu và dễ dàng mang bên mình. Hiện nay có nhiều mẫu laptop với xu hướng mỏng, nhỏ, nhẹ đã không tích hợp ổ CD Rom nên một chiếc USB có thể boot trở nên rất hữu ích cho bạn khi muốn sao lưu, phục hồi, cài đặt Win và rất nhiều tiện ích khác.

Sau đây là hướng dẫn tạo một USB boot với Hiren's boot

1. Công cụ cần có:

– USB dung lượng từ 1 GB trở lên

– Công cụ để tạo khả năng boot cho USB: grub4dos.zip

– Bộ công cụ để boot và chỉnh sửa máy tính: Hirens.BootCD.15.2.zip

2. Các bước thực hiện:

Bước 1: Cắm USB vào máy > copy hết dữ liệu trong đó ra nơi khác để backup

Bước 2: Giải nén "grub4dos.zip" > chạy "grubinst_gui.exe" để tạo khả năng boot cho USB theo các bước như hình dưới.

Hướng dẫn tạo USB boot nhanh

Hướng dẫn tạo USB boot nhanh

Hướng dẫn tạo USB boot nhanh

Bước 3: Giải nén "Hirens.BootCD.15.2.zip" > vào thư mục vừa giải nén > chọn "Hirens.BootCD.15.2.iso" giải nén ra rồi copy tất cả các file trong đó vào USB.

Hướng dẫn tạo USB boot nhanh

Bước 4: Vào thư mục HBCD trong USB, copy hai file "grldr" "menu.lst" dán ra thư mục gốc của USB.

Hướng dẫn tạo USB boot nhanh

Nội dung trong USB sau khi hoàn thành

Như vậy USB của bạn đã có khả năng boot với Hiren's boot.

About TapChi CNTT

One comment

  1. Thanks bạn , mình vừa làm xong ! Bây giờ test hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.