Home / Giải Trí / Truyện Cười / Bệnh Thành Tích

Bệnh Thành Tích

Cô giáo lớp 1 chuẩn bị rất kỹ cho buổi dự giờ, ví dụ:

+ nhịp 1 thước – học sinh khoanh tay trên bàn, nhịp 2 thước – học sinh lấy vở ra

Cô nói: "A" – học sinh đọc "con cá";

"Ơ" – học sinh đọc "cái nơ";

"E" – "con ve";……

– Buổi dự giờ diễn ra suôn sẻ đến gần cuối giờ, cô bất ngờ vấp chân bàn & buột miệng "U"

+ Cả lớp đồng thanh "con c…."

Hoảng quá cô hét "Im" – cả lớp đồng thanh "con ch…."

– Thầy hiệu trưởng muốn cứu nguy, vội đứng dậy nạt lớn "Ồn"…

Cả lớp đồng thanh "cái………."

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.