Chào các bạn, trong bài hướng dẫn này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một form đăng nhập bằng CSS3.

Hướng dẫn tạo form Đăng nhập bằng CSS3

Tạo HTML

<form class="form">
  <p class="field">
    <input type="text" name="login" placeholder="Username or email">
    <i class="icon-user icon-large"></i>
  </p>
    <p class="field">
    <input type="password" name="password" placeholder="Password">
    <i class="icon-lock icon-large"></i>
  </p>    
  <p class="submit">
    <button type="submit" name="submit"><i class="icon-arrow-right icon-large"></i></button>
  </p>
</form>

Bây giờ chúng ta bắt đầu tạo CSS cho form đăng nhập:

.form {
  /* Size & position */
  width: 300px;
  margin: 60px auto 30px;
  padding: 10px;
  position: relative; /* For the submit button positioning */
 
  /* Styles */
  box-shadow:
    0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.3),
    0 3px 7px rgba(0, 0, 0, 0.3),
    inset 0 1px rgba(255,255,255,1),
    inset 0 -3px 2px rgba(0,0,0,0.25);
  border-radius: 5px;
  background: linear-gradient(#eeefef, #ffffff 10%);
}
 
.form .field {
  position: relative; /* For the icon positioning */
}

.form .field i {
  /* Size and position */
  left: 0px;
  top: 0px;
  position: absolute;
  height: 36px;
  width: 36px;
 
  /* Line */
  border-right: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);
  box-shadow: 1px 0 0 rgba(255, 255, 255, 0.7);
 
  /* Styles */
  color: #777777;
  text-align: center;
  line-height: 42px;
  transition: all 0.3s ease-out;
  pointer-events: none;
}

Tạo input và button bằng css3

.form input[type=text],
.form input[type=password] {
  font-family: 'Lato', Calibri, Arial, sans-serif;
  font-size: 13px;
  font-weight: 400;
  text-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.8);
 
  /* Size and position */
  width: 100%;
  padding: 10px 18px 10px 45px;
 
  /* Styles */
  border: none; /* Remove the default border */
  box-shadow:
    inset 0 0 5px rgba(0,0,0,0.1),
    inset 0 3px 2px rgba(0,0,0,0.1);
  border-radius: 3px;
  background: #f9f9f9;
  color: #777;
  transition: color 0.3s ease-out;
}
 
.form input[type=text] {
  margin-bottom: 10px;
}

.form input[type=text]:hover ~ i,
.form input[type=password]:hover ~ i {
  color: #52cfeb;
}
 
.form input[type=text]:focus ~ i,
.form input[type=password]:focus ~ i {
  color: #42A2BC;
}
 
.form input[type=text]:focus,
.form input[type=password]:focus,
.form button[type=submit]:focus {
  outline: none;
}

.form .submit {
  /* Size and position */
  width: 65px;
  height: 65px;
  position: absolute;
  top: 17px;
  right: -25px;
  padding: 10px;
  z-index: 2;
 
  /* Styles */
  background: #ffffff;
  border-radius: 50%;
  box-shadow:
    0 0 2px rgba(0,0,0,0.1),
    0 3px 2px rgba(0,0,0,0.1),
    inset 0 -3px 2px rgba(0,0,0,0.2);
}

.form .submit:after {
  /* Size and position */
  content: "";
  width: 10px;
  height: 10px;
  position: absolute;
  top: -2px;
  left: 30px;
 
  /* Styles */
  background: #ffffff;
   
  /* Other masks trick */
  box-shadow: 0 62px white, -32px 31px white;
}

.form button {
  /* Size and position */
  width: 100%;
  height: 100%;
  margin-top: -1px;
 
  /* Icon styles */
  font-size: 1.4em;
  line-height: 1.75;
  color: white;
 
  /* Styles */
  border: none; /* Remove the default border */
  border-radius: inherit;
  background: linear-gradient(#52cfeb, #42A2BC);
  box-shadow:
    inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.3),
    0 1px 2px rgba(0,0,0,0.35),
    inset 0 3px 2px rgba(255,255,255,0.2),
    inset 0 -3px 2px rgba(0,0,0,0.1);
 
  cursor: pointer;
}

Cuối cùng, chúng ta tạo hiệu ứng hover và focus:

.form button:hover,
.form button[type=submit]:focus {
  background: #52cfeb;
  transition: all 0.3s ease-out;
}
 
.form button:active {
  background: #42A2BC;
  box-shadow:
    inset 0 0 5px rgba(0,0,0,0.3),
    inset 0 3px 4px rgba(0,0,0,0.3);
}
 • HTML/CSS
 • June 21, 2013
 • 0 comment
 • 1,934 lượt xem

Recent posts

Apple tăng gấp đôi tuổi thọ pin cho iPhone 15 nhờ iOS 17.4

Apple tăng gấp đôi tuổi thọ pin cho iPhone 15 nhờ iOS 17.4

Tuổi thọ pin iPhone được xác định thông qua chu kỳ sạc/xả, với con số 500 để về 80%. Tuy […]

Rối loạn về tin đồn iPhone màn hình gập của Apple

Rối loạn về tin đồn iPhone màn hình gập của Apple

Báo cáo mới nhất cho hay, Apple vẫn chưa từ bỏ iPhone màn hình gập nhưng cũng không gấp gáp […]

Nhiều mẫu iPhone cũ ‘gặp nguy’, người dùng nên chuẩn bị tâm lý mua máy mới

Nhiều mẫu iPhone cũ ‘gặp nguy’, người dùng nên chuẩn bị tâm lý mua máy mới

Một rò rỉ mới cho biết phiên bản cập nhật iOS 18 mà Apple phát hành vào mùa thu 2024 […]

Apple tăng gấp đôi tuổi thọ pin cho iPhone 15 nhờ iOS 17.4

Apple tăng gấp đôi tuổi thọ pin cho iPhone 15 nhờ iOS 17.4

Tuổi thọ pin iPhone được xác định thông qua chu kỳ sạc/xả, với con số 500 để về 80%. Tuy […]

TikTok thách thức công cụ tìm kiếm của Google

TikTok thách thức công cụ tìm kiếm của Google

TikTok đã trở thành công cụ tìm kiếm ngày càng phổ biến trong giới trẻ ở Mỹ. Một cuộc khảo […]

© 2021 Tạp Chí CNTT. Mr Hoang