Home / Giải Trí / Ca Nhạc / Liveshow Băng Tâm: Cô Thắm Về Làng (Asia – 2013)

Liveshow Băng Tâm: Cô Thắm Về Làng (Asia – 2013)

Liveshow Băng Tâm: Cô Thắm Về Làng (Asia – 2013)
Chỉ đạo sản xuất: Thy Vân
Sản xuất: Trúc Hồ
Thiết kế sân khấu & ánh sáng: Minh Nguyễn
Đạo diễn: Lê Trung Cang
Trang điểm: Duy Lý

Khách mời đặc biệt:
– Đan Nguyên
– Đặng Thế Luân
– Đoàn Phi
– Tường Nguyên
– Tường Khuê
– Huỳnh Phi Tiễn

Download

DVD5: Liveshow Băng Tâm: Cô Thắm Về Làng (Asia – 2013)

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.