Home / Thủ Thuật / Photoshop / Tách nền bằng Photoshop và Corel Knock Out

Tách nền bằng Photoshop và Corel Knock Out

Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tách nền bàng Plugin Corel Knockout 2.0

Download: Corel+ KnockOut 2.0

Cài chương plugin vào và chọn đường dẫn vào thư mục photoshop để chạy như một plugin bình thường.

Giả sử chúng ta có file hình sau đây, nhiệm vụ của chúng ta là tách hình cô gái ra và đặt vào một nền background khác.

1 – Dùng Pen Tool tạo đường Path như sau: (hoặc công cụ tạo vùng chọn) nhấn ctrl+Alt+D và chọn giá trị feather là 1px
Tách nền bằng Photoshop và Corel Knock Out

Tách nền bằng Photoshop và Corel Knock Out

2.Tạo vùng chọn xong thì nhấn Ctrl + J để tạo ra layer mới từ vùng chọn.

Tách nền bằng Photoshop và Corel Knock Out

3. chọn Layer trên cùng , chọn lệnh từ Menu Filter \ Knockout 2 \ Load working layer, xuất hiện giao diện Corel knockout như sau:

Tách nền bằng Photoshop và Corel Knock Out

Dùng công cụ Inside Object Tách nền bằng Photoshop và Corel Knock Out vẽ một vùng chọn “phía bên trong” mái tóc.Xong dùng công cụ Outside Object Tách nền bằng Photoshop và Corel Knock Out vẽ vùng chọn “bên ngoài” mái tóc như hình bên dưới.Đối với từng công cụ các bạn có thể kết hợp phím Shift để cộng và phím Alt để trừ vùng chọn.

4.Sau khi tạo vùng chọn xong, click chuột vào nút Tách nền bằng Photoshop và Corel Knock Out để Corel knockout xử lý (các bạn có thể rê con trượt thay đổi giá trị trong phần Detail để tìm hiểu thêm).Cuối cùng bấm “nút close” để thoát khỏi Corel knockout,khi hộp thông báo “Apply changes and return to host application” xuất hiện,bạn chọn OK để áp dụng lệnh và chương trình sẽ tự động trở về màn hình Photoshop.Chúng ta có cảm giác như không có sự thay đổi nào cả.

Tách nền bằng Photoshop và Corel Knock Out

Chọn Layer giữa (layer 1),dùng công cụ Eraser xóa bỏ toàn bộ background cũ quanh mái tóc, ghép vào nên mới sẻ được như vậy nè :

Tách nền bằng Photoshop và Corel Knock Out

Tách nền bằng Photoshop và Corel Knock Out

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.