Home / Thủ Thuật / Photoshop / [Photoshop] Hiệu ứng chữ thủy tinh đầy màu sắc

[Photoshop] Hiệu ứng chữ thủy tinh đầy màu sắc

Chào các bạn, đây là thủ thuật dễ dàng giúp bạn sử dụng các bộ lọc cơ bản và Layer Style đơn giản để tạo ra một hiệu ứng văn bản thủy tinh đầy màu sắc.

[Photoshop] Hiệu ứng chữ thủy tinh đầy màu sắc

Ghi Chú

* Phần mềm Adobe Photoshop.

Lưu ý: Bạn có thể cần phải tải Contours. Nạp contours như sau:

Nạp contours

Bước 1

– Tạo tài liệu mới với kích thước 1250 x 750 px, tô nền màu đen, sau đó nhân đôi layer Background.

[Photoshop] Hiệu ứng chữ thủy tinh đầy màu sắc

– Thiết lập Foreground và Background màu sắc đen và trắng, sau đó vào Filter -> Render -> Fibers. Thay đổi Variance là 20 và Strength là 5.

[Photoshop] Hiệu ứng chữ thủy tinh đầy màu sắc

– Vào Filter -> Blur -> Motion Blur. Thay đổi Angle là 90 và Distance là 1000.

[Photoshop] Hiệu ứng chữ thủy tinh đầy màu sắc

– Thay đổi chế độ Blend Mode là Linear Burn. Điều này sẽ không tạo ra bất kỳ tác dụng nào bây giờ, nhưng nó tạo ra những hiệu ứng sau này.

[Photoshop] Hiệu ứng chữ thủy tinh đầy màu sắc

Bước 2

– Tạo văn bản với màu trắng sử dụng phông chữ Playball với kích thước font chữ 250 pt.

[Photoshop] Hiệu ứng chữ thủy tinh đầy màu sắc

– Thay đổi giá trị Fill của Layer này là 0, sau đó sao chép nó.

[Photoshop] Hiệu ứng chữ thủy tinh đầy màu sắc

Bước 3

Nhấp đúp chuột vào layer văn bản gốc để áp dụng Layer Style sau đây:

Bevel and Emboss
Style : Outer Bevel
Technique : Chisel Hard
Gloss Contour : Cone – Inverted
Check the Anti-aliased box
Highlight Mode : Linear Light
Shadow Mode – Color : #b5b5b5

[Photoshop] Hiệu ứng chữ thủy tinh đầy màu sắc

Contour
Contour : Cone – Inverted
Check the Anti-aliased box.

[Photoshop] Hiệu ứng chữ thủy tinh đầy màu sắc

Stroke
Size : 7
Opacity : 0 %
Color : #ffffff

[Photoshop] Hiệu ứng chữ thủy tinh đầy màu sắc

Drop Shadow
Color : #474747
Distance : 11
Size : 8

[Photoshop] Hiệu ứng chữ thủy tinh đầy màu sắc

Các bước trong phần này sẽ tạo ra hiệu ứng thủy tinh.

[Photoshop] Hiệu ứng chữ thủy tinh đầy màu sắc

Bước 4

Nhấp đúp chuột vào layer văn bản copy để áp dụng Layer Style sau đây:

Bevel and Emboss
Size : 13
Gloss Contour : Rolling Slope – Descending
Check the Anti-aliased box

[Photoshop] Hiệu ứng chữ thủy tinh đầy màu sắc

Contour
Contour : Guassian – Inverse
Check the Anti-aliased box.

[Photoshop] Hiệu ứng chữ thủy tinh đầy màu sắc

Inner Glow
Blend Mode : Overlay
Noise : 100
Color : #ffffff
Source : Center
Size : 20

Noise sẽ tạo thêm hiệu ứng lấp lánh khi các màu sắc được thêm vào. Bạn có thể làm giảm giá trị theo ý thích của bạn.

[Photoshop] Hiệu ứng chữ thủy tinh đầy màu sắc

Các bước trong phần này sẽ tạo ra hiệu ứng thủy tinh cho layer copy.

[Photoshop] Hiệu ứng chữ thủy tinh đầy màu sắc

Bước 5

– Chọn công cụ Brush chọn soft round brush với size 450px, Sau đó, tạo một layer mới giữa hai layer Background và đổi tên thành “Color”

[Photoshop] Hiệu ứng chữ thủy tinh đầy màu sắc

Chọn màu Foreground khác nhau để vẽ lên layer mới tạo

[Photoshop] Hiệu ứng chữ thủy tinh đầy màu sắc

Chúc các bạn thành công

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.