Home / Thủ Thuật / Photoshop / Hiệu ứng chữ bông tuyết

Hiệu ứng chữ bông tuyết

Trong bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng Layer Style, Brush, và một số thủ thuật đơn giản để tạo ra hiệu ứng tuyết rực rỡ và các ngôi sao sáng bóng.

Hiệu ứng chữ bông tuyết

Tài nguyên:

* Rounded Informal font.
* Rough Cloth pattern của Bartosz Kaszubowski.
* White Texture pattern của Dmitry.
* Stucco pattern của Bartosz Kaszubowski.
* Glitter 12 – Starfeild của acheronnights.

Bạn có thể xem hình ảnh hướng dẫn cách thêm Pattern.

Bước 1

– Tạo tài liệu mới với kích thước 1152 x 864 px. Thiết lập màu Foreground là #5b5b5b và màu background #343434. Chọn công cụ Gradient Tool, chọn Foreground to Background Gradient Fill, nhấp vào biểu tượng Radial Gradient.

Sau đó, nhấp và kéo từ giữa tài liệu đến góc để tạo gradient nền, và nhân đôi layer Background.

Hiệu ứng chữ bông tuyết

– Kích đúp vào layer copy nền để áp dụng một hiệu ứng Pattern Overlay, bằng cách sử dụng “Rough vải” mô hình, sau đó thay đổi chế độ hòa trộn là Color Burn.

Lễ hội tuyết Text Effect

– Ta được kết quả như sau:

Lễ hội tuyết Text Effect bước 1

– Nhấp vào “Create new fill or adjustment layer” biểu tượng ở phía dưới bảng Layers và chọn Hue/Saturation.

Lễ hội tuyết Text Effect bước 1

– Đánh dấu vào ô Colorize và thay đổi giá trị Hue 270. Sử dụng một lớp điều chỉnh cho phép bạn quay trở lại và thay đổi các giá trị bất cứ lúc nào bạn cần.

Lễ hội tuyết Text Effect bước 1

Bước 2

– Tạo văn bản sử dụng font “Rounded Informal”, kích thước font chữ 300pt, với màu #e0e0e0.

Lễ hội tuyết Text Effect bước 2

– Nhân đôi layer văn bản để bạn có một bản gốc và bản sao.

Lễ hội tuyết Text Effect bước 2

Bước 3

Nhấp đúp chuột vào layer văn bản sao chép để áp dụng Layer Style sau đây:

Bevel and Emboss
Depth: 215
Size: 35
Gloss Contour: Gaussian
Chọn ô Anti-aliased box
Highlight Mode: Vivid Light
Shadow Mode – Color: #c4c4c4

Lễ hội tuyết Text Effect bước 3

– Contour
Contour: Half Round
Chọn ô Anti-aliased box.

Lễ hội tuyết Text Effect bước 3

– Texture
Pattern: White Texture

Lễ hội tuyết Text Effect bước 3

– Inner Shadow
Distance: 0
Size: 10

Lễ hội tuyết Text Effect bước 3

– Color Overlay
Color: #d8d8d8
Blend Mode: Multiply

Lễ hội tuyết Text Effect bước 3

– Drop Shadow
Opacity: 27%
Distance: 9
Size: 13

Lễ hội tuyết Text Effect bước 3

– Bạn sẽ được kết quả như sau:

Lễ hội tuyết Text Effect bước 3

Bước 4

– Vẫn chọn layer văn bản sao chép, kích chuột phải vào nó và chọn Rasterize Type. Sau đó, chọn công cụ Brush Tool và mở bảng Brush (window -> Brush).

Lễ hội tuyết Text Effect bước 4

Chọn Brush “Soft Elliptical 11”, và sửa đổi các thiết lập của nó như sau:

Brush Tip Shape

Lễ hội tuyết Text Effect bước 4

Shape Dynamics

Lễ hội tuyết Text Effect bước 4

Scattering

Lễ hội tuyết Text Effect bước 4

Color Dynamics

Lễ hội tuyết Text Effect bước 4

– Ở dưới cùng của bảng Brush, nhấp vào biểu tượng ‘Create new brush’ , và gõ tên cho brush vừa sửa đổi thêm nó vào, bạn có thể sử dụng nó sau này.

Lễ hội tuyết Text Effect bước 4

Bước 5

– Tạo một layer mới giữa các lớp văn bản hai và đổi tên là “W Brush”, sau đó click đúp vào nó để áp dụng Layer Style sau đây:

Lễ hội tuyết Text Effect bước 5

– Bevel and Emboss
Gloss Contour: Ring
Chọn ô Anti-aliased box
Highlight Mode : Vivid Light

Lễ hội tuyết Text Effect bước 5

– Contour
Contour: Cone – Inverted
Chọn ô Anti-aliased box.

Lễ hội tuyết Text Effect bước 5

– Texture
Pattern: Stucco

Lễ hội tuyết Text Effect bước 5

– Tạo bản sao của layer “W Brush” và đổi tên “B Brush”.

Lễ hội tuyết Text Effect bước 5

Bước 6

– Kích chuột phải vào Work Path và chọn Stroke Path. Sau đó, chọn Brush từ trình đơn thả cụ menu.

Lễ hội tuyết Text Effect bước 6

– Bạn sẽ được kết quả như sau

Lễ hội tuyết Text Effect bước 6

– Thay đổi màu nền để đen (#000000), chọn “B Brush” layer. Làm tương tự như layer “W Brush”.

Lễ hội tuyết Text Effect bước 6

Bước 7

– Sử dụng công cụ Eraser, chọn “Stroke Brush” bạn tạo trong bước 4.

Lễ hội tuyết Text Effect bước 7

– Thay đổi Kích thước brush 5, chọn bản sao (rasterized) layer văn bản, sau đó kích chuột phải vào đường dẫn và chọn Stroke Path lại. Chọn Eraser Tool từ trình đơn thả xuống. Bước này sẽ xoá xung quanh các cạnh một chút để tạo hiệu ứng như thật.

Lễ hội tuyết Text Effect bước 7

Bước 8

– Chọn Move Tool, sau đó chọn layer văn bản gốc. Di chuyển các văn bản 6px bên trái và 6px xuống bằng cách sử dụng các phím mũi tên trái và Down. Điều này sẽ làm cho văn bản nhìn 3D hơn.

Lễ hội tuyết Text Effect bước 8

Nhấp đúp chuột vào layer văn bản gốc để áp dụng Layer Style sau đây:

– Bevel and Emboss
Technique: Chisel Hard
Size: 24
Gloss Contour: Ring – Double
Chọn ô Anti-aliased box
Highlight Mode: Vivid Light
Shadow Mode – Color: #cbc4c4

Lễ hội tuyết Text Effect bước 8

– Contour
Contour: Cone – Asymmetrical
Chọn ô Anti-aliased box.

Lễ hội tuyết Text Effect bước 8

– Color Overlay
Color : #9c9c9c
Blend Mode : Multiply

Lễ hội tuyết Text Effect bước 8

– Drop Shadow
Color: #4f4f4f
Opacity: 35%
Distance: 25

Lễ hội tuyết Text Effect bước 8

– Bạn sẽ có kết quả như sau:

Lễ hội tuyết Text Effect bước 8

Bước 9

– Chọn công cụ Pen Tool, chọn tùy chọn Path trong thanh Options, sau đó tạo ra một đường cong trên văn bản.

Lễ hội tuyết Text Effect bước 9

– Tạo hai lớp mới: “Rope W” và “Rope B” trên cùng của Hue/Saturation adjustment layer

Bằng cách sử dụng cùng một bàn chải tạo ở Bước 4, Lặp lại bước 5 và bước 6 cho layer “Rope W” với màu sắc tím và trắng, và layer “Rope B” với màu sắc tím và đen.

Lễ hội tuyết Text Effect bước 9

– Kích đúp vào “dây W” layer và Drop Shadow, thay đổi Opacity 33% và Distance 25.

Lễ hội tuyết Text Effect bước 9

Lễ hội tuyết Text Effect bước 9

Lễ hội tuyết Text Effect bước 9

Lễ hội tuyết Text Effect bước 9

Lễ hội tuyết Text Effect bước 9

Bước 10

– Chọn công cụ Polygon, và trong thanh Options, thiết lập Sides 5, nhấp vào biểu tượng Geometry Settings, chọn tùy chọn Star, và thiết lập Indent Sides By: 50%.

Tạo một layer mới trên lớp văn bản gốc và đổi tên là “Star”, thay đổi màu sắc của Foreground #d4aa19.

Lễ hội tuyết Text Effect bước 10

– Nhấp và kéo để tạo ra một ngôi sao nhỏ trên đầu trang của các phần bên trái của day kim tuyến, sau đó nhấp vào biểu tượng Combine Shapes trong thanh Options.

Lễ hội tuyết Text Effect bước 10

– Tiếp tục bổ sung bội sao theo dây kim tuyến.

Lễ hội tuyết Text Effect bước 10

Nhấn đúp chuột vào “Star” lớp để áp dụng Layer Style sau đây:

– Bevel and Emboss
Technique: Chisel Hard
Gloss Contour: Ring
Chọn ô Anti-aliased box
Highlight Mode: Vivid Light
Shadow Mode – Color: #704a1d

Lễ hội tuyết Text Effect bước 10

– Contour
Chọn ô Anti-aliased box..

Lễ hội tuyết Text Effect bước 10

– Drop Shadow
Opacity: 50%
Distance: 25

Lễ hội tuyết Text Effect bước 10

– Bạn sẽ có được kết quả như sau:

Lễ hội tuyết Text Effect bước 10

Bước 11

– Đặt hình ảnh “Glitter 12 – Starfeild” trên đầu trang của lớp điều chỉnh Hue /Saturation, và thay đổi kích thước theo ý muốn:

Lễ hội tuyết Text Effect bước 11

– Vào Image -> Adjustments -> Hue / Saturation, và thay đổi giá trị Hue 75.

Lễ hội tuyết Text Effect bước 11

– Thay đổi Blend Mode của layer là Lighten.

Lễ hội tuyết Text Effect bước 11

– Tạo một layer mới trên tất cả các layer và đổi tên là “Edges”. Chọn big soft round brush, thiết lập màu Foreground là màu đen, sau đó bắt đầu nhấp chuột xung quanh mép vải để tạo ra một khung tối.

Lễ hội tuyết Text Effect bước 11

Lễ hội tuyết Text Effect bước 11

Kết quả cuối cùng chúng ta được như sau

Snowy Festive Text Effect

Chúc các bạn thành công!

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.