Home / Thủ Thuật / VPS / [VPS] Di chuyển VPS giữa các datacenter của DigitalOcean

[VPS] Di chuyển VPS giữa các datacenter của DigitalOcean

DigitalOcean hiện đang có datacenter tại Singapore. Các webmaster Việt Nam nên chuyển máy chủ từ các datacenter khác về datacenter Singapore để có tốc độ truy cập từ Việt Nam được nhanh hơn.


Bài hướng dẫn sau đây sẽ hướng dẫn các bạn di chuyển VPS dễ dàng giữa các datacenter của DigitalOcean. Bạn có thể áp dụng để chuyển VPS của bạn về datacenter ở Singapore mà không phải mất công cài, cấu hình lại từ đầu. Thủ thuật này sử dụng chức năng Snapshot miễn phí của DigitalOcean, cách tiến hành như sau:

1. Shutdown VPS

Bạn kết nối vào VPS bằng SSH client và gõ lệnh sau:

sudo shutdown -h now

2. Tạo ảnh chụp VPS (droplet) từ chức năng Snapshots của DigitalOcean. VPS (droplet) của bạn sẽ tự động được khởi động lại.

3. Di chuyển bản sao lưu Snapshot về datacenter cần chuyển đến, ví dụ về Singapore 1.

4. Tạo một VPS (droplet) từ bản Snapshot đó ở datacenter mới, bạn sẽ có một bản sao VPS hoàn toàn giống với VPS ở trung tâm dữ liệu cũ.

Chúc các bạn thành công!

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.