Home / Hướng Dẫn / VPS / Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Nano editor cho VPS

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Nano editor cho VPS

Sau khi kết nối vào VPS bạn sẽ cần chỉnh sửa nội dung các file cấu hình. Có rất nhiều text editor của Linux hỗ trợ bạn làm việc này như vi, emacs… tuy nhiên cá nhân mình lại thích nano vì nó dễ sử dụng, thao tác.

Nếu như bạn chưa cài đặt ứng dụng nano thì sử dụng lệnh sau:

CentOS

yum install nano

Ubuntu

apt-get install nano

Để sử dụng bạn cần gõ vào lệnh:

nano duongdan/ten_file

Trong đó ten_file là tên file có sẵn hoặc file bạn muốn tạo.

Màn hình chính Nano:

Ở dưới cùng bạn sẽ thấy các phím tắt sử dụng khi thao tác với nano:

Ký hiệu ^ thay cho phím Ctrl
Ctrl+O: lưu file
Ctrl+X: thoát khỏi editor (có thể cần ấn thêm Y/N)
Ctrl+W: search

Nguồn: HocVPS

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.