Home / EChip Mobile / 2015 / EChip Mobile – 527

EChip Mobile – 527

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

Echip Moblie 527 - tapchicntt.com

About TapChi CNTT

One comment

 1. Tôi đang xài Win 8.1, bản 32 bit. Sau khi update lên Win 10. Tuy nhiên sau khi cập nhật,
  có 2 tình huống xảy ra:
  1/ Mạng VNPT, wifi vào bình thường.
  2/ Mạng FPT; tôi không thể vào được wifi, wifi báo limited. Thỉnh thoảng thì vào được nhưng khoảng 1/2-1h d9o6gn2 hồ lại limited. Tôi cũng đã nhờ hỗ trợ từ nhà mạng FPT, nhưng cũng bó tay. Cũng là dân IT, tôi tự tìm hiểu từ INT nhưng cũng vậy. Đành phải trở lại WIN 8 xài.
  Cũng vài lần cài lại trực tiếp bằng WIN 10 nhưng cũng lỗi limited.
  Qua đây, tôi rất mong Echip hướng dẫn khắc phục lỗi này. Tôi rất muốn xài WIN 10.
  Xin cảm ơn Echip!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.