Home / Hướng Dẫn / CSS / Tạo Slider toàn màn hình cực ảo với TweenMax và CSS3

Tạo Slider toàn màn hình cực ảo với TweenMax và CSS3

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một mẫu slider full màn hình với sự hỗ trợ của TweenMax.min.js và CSS3.

HTML

Đầu tiên, các bạn xây dựng khung chuẩn html cho slider như sau:

<div class="box slide"><span>What else you want ! ;)</span></div>
<div class="box slide"><span>Super Simple</span></div>
<div class="box slide"><span>Responsive</span></div>
<div class="box slide"><span>GSAP Timeline</span></div>
<div class="box slide"><span>Full Screen Slider (linear) #2</span></div>
 
<div id="nav">
 <div id="prevtBtn" class='fa fa-chevron-circle-left'></div>
 <div id="nextBtn" class='fa fa-chevron-circle-right'></div>
</div>
<div id="Dots"></div>

CSS

Sau đó dịnh dạng slider với đoạn css bên dưới.

body,html{ width: 100%; height: 100%;}
body {
 background-color: #222;
 padding: 0px;
 margin: 0px;
 overflow: hidden;
}

#nav{ position: relative; z-index:5000; text-align: center; }

#Dots{
 position: absolute;
 z-index:5000;
 bottom:40px; left:50%;
 transform:translate(-50%,0%);
}

.Dot{
 width:8px;
 height: 8px;
 border-radius: 50%;
 position: relative;
 float: left;
 background-color: #fff;
 opacity:1;
 margin:5px; margin-bottom:0px;
 cursor: pointer;
 border:2px solid rgba(255,255,255,0.7);
}

#prevtBtn,#nextBtn{
 color: white;
 font-size: 45px;
 margin: 15px 15px 0px 15px;
 position: relative;
}

.box {
 width: 100%;
 height: 100%;
 position: absolute;
 text-align: center;
 font-size: 40px;
 color: white;
 font-family:'Oswald', arial;
 top:0px;
 left:0px;
}
.slide span{
 display:block;
 position:absolute;
 -webkit-transform:translate(-50%,-50%);
   -ms-transform:translate(-50%,-50%);
     transform:translate(-50%,-50%);
 left:50%; top:45%;
}

.box:nth-child(1) {
 background-color: #ff002f;
}
.box:nth-child(2) {
 background-color: #00718b;
}
.box:nth-child(3) {
 background-color: #4a5619;
}
.box:nth-child(4) {
 background-color: #ff002f;
}
.box:nth-child(5) {
 background-color: #006f73;
}

#logo {
 border-radius: 50%;
 position:absolute;
 z-index:5000;
 top:20px; left:20px;
}

#links{z-index:500;position:absolute;bottom:0px;left:0px;width:100%;height:50px;font-size:14px;font-family:tahoma;color:#fff;}
#links a{text-decoration:none;font-size:2.3em;color:#fff;}
#twitter{position:absolute;bottom:15px;right:20px;}
#pens{position:absolute;bottom:15px;left:20px;}

Javascript

<script>
  /* a Pen by DIACO : twitter.com/Diaco_ml || codepen.io/MAW
powered by GSAP : http://www.greensock.com/
*/
 
var slides=document.querySelectorAll('.slide'),tl=new TimelineLite({paused:true});
for(var i=slides.length;i--;){
  var D=document.createElement('div'); D.className='Dot'; D.id='Dot'+i;
  D.addEventListener('click',function(){ tl.seek(this.id).pause() });
  document.getElementById('Dots').appendChild(D);
  tl.add('Dot'+i)
  if(i>0){
   if(i!=slides.length-1){tl.addPause()}
    tl.to(slides[i],0.5,{scale:.5,ease:Back.easeOut})
    .to(slides[i],0.7,{xPercent:-50},'L'+i)
    .from(slides[i-1],0.7,{xPercent:50},'L'+i)
    .to('#Dot'+i,0.7,{backgroundColor:'rgba(255,255,255,0.2)'},'L'+i)
    .set(slides[i],{zIndex:1-i}).set(slides[i-1],{zIndex:slides.length})
    .from(slides[i-1],0.5,{scale:.5,ease:Back.easeIn})
  };
};
function GO(e){
 var SD=isNaN(e)?e.wheelDelta||-e.detail:e;
 if(SD<0){tl.play()}else{tl.reverse()};
};
 
document.addEventListener("mousewheel",GO);
document.addEventListener("DOMMouseScroll",GO);
document.getElementById('nextBtn').addEventListener("click",function(){GO(-1)});
document.getElementById('prevtBtn').addEventListener("click",function(){GO(1)});
 
// a Pen by DIACO : twitter.com/Diaco_ml || codepen.io/MAW
</script>

Trước khi chèn đoạn script thì các bạn nhớ chèn thư viện TweenMax.min.js vào trước, thư viện này các bạn có thể tải về tại mục donwload.

Chúc các bạn thành công !

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.