June 26, 2016

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một mẫu slider full màn hình với sự hỗ trợ của TweenMax.min.js và CSS3.

HTML

Đầu tiên, các bạn xây dựng khung chuẩn html cho slider như sau:

<div class="box slide"><span>What else you want ! ;)</span></div>
<div class="box slide"><span>Super Simple</span></div>
<div class="box slide"><span>Responsive</span></div>
<div class="box slide"><span>GSAP Timeline</span></div>
<div class="box slide"><span>Full Screen Slider (linear) #2</span></div>
 
<div id="nav">
 <div id="prevtBtn" class='fa fa-chevron-circle-left'></div>
 <div id="nextBtn" class='fa fa-chevron-circle-right'></div>
</div>
<div id="Dots"></div>

CSS

Sau đó dịnh dạng slider với đoạn css bên dưới.

body,html{ width: 100%; height: 100%;}
body {
 background-color: #222;
 padding: 0px;
 margin: 0px;
 overflow: hidden;
}

#nav{ position: relative; z-index:5000; text-align: center; }

#Dots{
 position: absolute;
 z-index:5000;
 bottom:40px; left:50%;
 transform:translate(-50%,0%);
}

.Dot{
 width:8px;
 height: 8px;
 border-radius: 50%;
 position: relative;
 float: left;
 background-color: #fff;
 opacity:1;
 margin:5px; margin-bottom:0px;
 cursor: pointer;
 border:2px solid rgba(255,255,255,0.7);
}

#prevtBtn,#nextBtn{
 color: white;
 font-size: 45px;
 margin: 15px 15px 0px 15px;
 position: relative;
}

.box {
 width: 100%;
 height: 100%;
 position: absolute;
 text-align: center;
 font-size: 40px;
 color: white;
 font-family:'Oswald', arial;
 top:0px;
 left:0px;
}
.slide span{
 display:block;
 position:absolute;
 -webkit-transform:translate(-50%,-50%);
   -ms-transform:translate(-50%,-50%);
     transform:translate(-50%,-50%);
 left:50%; top:45%;
}

.box:nth-child(1) {
 background-color: #ff002f;
}
.box:nth-child(2) {
 background-color: #00718b;
}
.box:nth-child(3) {
 background-color: #4a5619;
}
.box:nth-child(4) {
 background-color: #ff002f;
}
.box:nth-child(5) {
 background-color: #006f73;
}

#logo {
 border-radius: 50%;
 position:absolute;
 z-index:5000;
 top:20px; left:20px;
}

#links{z-index:500;position:absolute;bottom:0px;left:0px;width:100%;height:50px;font-size:14px;font-family:tahoma;color:#fff;}
#links a{text-decoration:none;font-size:2.3em;color:#fff;}
#twitter{position:absolute;bottom:15px;right:20px;}
#pens{position:absolute;bottom:15px;left:20px;}

Javascript

/* a Pen by DIACO : twitter.com/Diaco_ml || codepen.io/MAW
powered by GSAP : http://www.greensock.com/
*/
 
var slides=document.querySelectorAll('.slide'),tl=new TimelineLite({paused:true});
for(var i=slides.length;i--;){
  var D=document.createElement('div'); D.className='Dot'; D.id='Dot'+i;
  D.addEventListener('click',function(){ tl.seek(this.id).pause() });
  document.getElementById('Dots').appendChild(D);
  tl.add('Dot'+i)
  if( i < 0 ){
   if(i!=slides.length-1){tl.addPause()}
    tl.to(slides[i],0.5,{scale:.5,ease:Back.easeOut})
    .to(slides[i],0.7,{xPercent:-50},'L'+i)
    .from(slides[i-1],0.7,{xPercent:50},'L'+i)
    .to('#Dot'+i,0.7,{backgroundColor:'rgba(255,255,255,0.2)'},'L'+i)
    .set(slides[i],{zIndex:1-i}).set(slides[i-1],{zIndex:slides.length})
    .from(slides[i-1],0.5,{scale:.5,ease:Back.easeIn})
  };
};

function GO(e){
 var SD=isNaN(e)?e.wheelDelta||-e.detail:e;
 if(SD > 0){tl.play()}else{tl.reverse()};
};
 
document.addEventListener("mousewheel",GO);
document.addEventListener("DOMMouseScroll",GO);
document.getElementById('nextBtn').addEventListener("click",function(){GO(-1)});
document.getElementById('prevtBtn').addEventListener("click",function(){GO(1)});
 
// a Pen by DIACO : twitter.com/Diaco_ml || codepen.io/MAW

Trước khi chèn đoạn script thì các bạn nhớ chèn thư viện TweenMax.min.js vào trước, thư viện này các bạn có thể tải về tại mục donwload.

Chúc các bạn thành công !

Recent posts

Apple tăng gấp đôi tuổi thọ pin cho iPhone 15 nhờ iOS 17.4

Apple tăng gấp đôi tuổi thọ pin cho iPhone 15 nhờ iOS 17.4

Tuổi thọ pin iPhone được xác định thông qua chu kỳ sạc/xả, với con số 500 để về 80%. Tuy […]

Rối loạn về tin đồn iPhone màn hình gập của Apple

Rối loạn về tin đồn iPhone màn hình gập của Apple

Báo cáo mới nhất cho hay, Apple vẫn chưa từ bỏ iPhone màn hình gập nhưng cũng không gấp gáp […]

Nhiều mẫu iPhone cũ ‘gặp nguy’, người dùng nên chuẩn bị tâm lý mua máy mới

Nhiều mẫu iPhone cũ ‘gặp nguy’, người dùng nên chuẩn bị tâm lý mua máy mới

Một rò rỉ mới cho biết phiên bản cập nhật iOS 18 mà Apple phát hành vào mùa thu 2024 […]

Apple tăng gấp đôi tuổi thọ pin cho iPhone 15 nhờ iOS 17.4

Apple tăng gấp đôi tuổi thọ pin cho iPhone 15 nhờ iOS 17.4

Tuổi thọ pin iPhone được xác định thông qua chu kỳ sạc/xả, với con số 500 để về 80%. Tuy […]

TikTok thách thức công cụ tìm kiếm của Google

TikTok thách thức công cụ tìm kiếm của Google

TikTok đã trở thành công cụ tìm kiếm ngày càng phổ biến trong giới trẻ ở Mỹ. Một cuộc khảo […]

© 2021 Tạp Chí CNTT. Mr Hoang