Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một mẫu slider full màn hình với sự hỗ trợ của TweenMax.min.js và CSS3.

HTML

Đầu tiên, các bạn xây dựng khung chuẩn html cho slider như sau:

<div class="box slide"><span>What else you want ! ;)</span></div>
<div class="box slide"><span>Super Simple</span></div>
<div class="box slide"><span>Responsive</span></div>
<div class="box slide"><span>GSAP Timeline</span></div>
<div class="box slide"><span>Full Screen Slider (linear) #2</span></div>
 
<div id="nav">
 <div id="prevtBtn" class='fa fa-chevron-circle-left'></div>
 <div id="nextBtn" class='fa fa-chevron-circle-right'></div>
</div>
<div id="Dots"></div>

CSS

Sau đó dịnh dạng slider với đoạn css bên dưới.

body,html{ width: 100%; height: 100%;}
body {
 background-color: #222;
 padding: 0px;
 margin: 0px;
 overflow: hidden;
}

#nav{ position: relative; z-index:5000; text-align: center; }

#Dots{
 position: absolute;
 z-index:5000;
 bottom:40px; left:50%;
 transform:translate(-50%,0%);
}

.Dot{
 width:8px;
 height: 8px;
 border-radius: 50%;
 position: relative;
 float: left;
 background-color: #fff;
 opacity:1;
 margin:5px; margin-bottom:0px;
 cursor: pointer;
 border:2px solid rgba(255,255,255,0.7);
}

#prevtBtn,#nextBtn{
 color: white;
 font-size: 45px;
 margin: 15px 15px 0px 15px;
 position: relative;
}

.box {
 width: 100%;
 height: 100%;
 position: absolute;
 text-align: center;
 font-size: 40px;
 color: white;
 font-family:'Oswald', arial;
 top:0px;
 left:0px;
}
.slide span{
 display:block;
 position:absolute;
 -webkit-transform:translate(-50%,-50%);
   -ms-transform:translate(-50%,-50%);
     transform:translate(-50%,-50%);
 left:50%; top:45%;
}

.box:nth-child(1) {
 background-color: #ff002f;
}
.box:nth-child(2) {
 background-color: #00718b;
}
.box:nth-child(3) {
 background-color: #4a5619;
}
.box:nth-child(4) {
 background-color: #ff002f;
}
.box:nth-child(5) {
 background-color: #006f73;
}

#logo {
 border-radius: 50%;
 position:absolute;
 z-index:5000;
 top:20px; left:20px;
}

#links{z-index:500;position:absolute;bottom:0px;left:0px;width:100%;height:50px;font-size:14px;font-family:tahoma;color:#fff;}
#links a{text-decoration:none;font-size:2.3em;color:#fff;}
#twitter{position:absolute;bottom:15px;right:20px;}
#pens{position:absolute;bottom:15px;left:20px;}

Javascript

/* a Pen by DIACO : twitter.com/Diaco_ml || codepen.io/MAW
powered by GSAP : http://www.greensock.com/
*/
 
var slides=document.querySelectorAll('.slide'),tl=new TimelineLite({paused:true});
for(var i=slides.length;i--;){
  var D=document.createElement('div'); D.className='Dot'; D.id='Dot'+i;
  D.addEventListener('click',function(){ tl.seek(this.id).pause() });
  document.getElementById('Dots').appendChild(D);
  tl.add('Dot'+i)
  if( i < 0 ){
   if(i!=slides.length-1){tl.addPause()}
    tl.to(slides[i],0.5,{scale:.5,ease:Back.easeOut})
    .to(slides[i],0.7,{xPercent:-50},'L'+i)
    .from(slides[i-1],0.7,{xPercent:50},'L'+i)
    .to('#Dot'+i,0.7,{backgroundColor:'rgba(255,255,255,0.2)'},'L'+i)
    .set(slides[i],{zIndex:1-i}).set(slides[i-1],{zIndex:slides.length})
    .from(slides[i-1],0.5,{scale:.5,ease:Back.easeIn})
  };
};

function GO(e){
 var SD=isNaN(e)?e.wheelDelta||-e.detail:e;
 if(SD > 0){tl.play()}else{tl.reverse()};
};
 
document.addEventListener("mousewheel",GO);
document.addEventListener("DOMMouseScroll",GO);
document.getElementById('nextBtn').addEventListener("click",function(){GO(-1)});
document.getElementById('prevtBtn').addEventListener("click",function(){GO(1)});
 
// a Pen by DIACO : twitter.com/Diaco_ml || codepen.io/MAW

Trước khi chèn đoạn script thì các bạn nhớ chèn thư viện TweenMax.min.js vào trước, thư viện này các bạn có thể tải về tại mục donwload.

Chúc các bạn thành công !

Recent posts

Người dùng sắp được chuyển ảnh dễ dàng từ Google Photos sang Apple iCloud

Người dùng sắp được chuyển ảnh dễ dàng từ Google Photos sang Apple iCloud

Trong một phần của sáng kiến Chuyển tải Dữ liệu (Data Transfer Initiative – DTI), người dùng sẽ có thể […]

iOS 18 giúp ‘Trung tâm điều khiển’ trên iPhone đổi mới hoàn toàn

iOS 18 giúp ‘Trung tâm điều khiển’ trên iPhone đổi mới hoàn toàn

Apple sẽ thiết kế lại hoàn toàn khu vực Trung tâm điều khiển trên iPhone trong bản cập nhật iOS […]

iPhone 16 Pro sẽ sử dụng màn hình ‘xịn nhất’ của Samsung

iPhone 16 Pro sẽ sử dụng màn hình ‘xịn nhất’ của Samsung

iPhone 16 Pro và 16 Pro Max được dự đoán là những mẫu điện thoại đầu tiên trang bị tấm […]

Cách đọc tin nhắn trên Zalo mà người gửi không biết

Cách đọc tin nhắn trên Zalo mà người gửi không biết

Nếu là người thường xuyên sử dụng Zalo để nhắn tin hay gọi điện, nhưng lại muốn “ẩn danh” và […]

4 điểm mới trong ứng dụng VNeID

4 điểm mới trong ứng dụng VNeID

Bản cập nhật 2.1.7 của ứng dụng Định danh điện tử VNeID đã được bổ sung nhiều điểm mới để […]

© 2021 Tạp Chí CNTT. Mr Hoang