Home / Thủ Thuật / HTML/CSS / Mẫu giỏ hàng ấn tượng với kiểu Drop Down lạ mắt

Mẫu giỏ hàng ấn tượng với kiểu Drop Down lạ mắt

Mẫu giỏ hàng (shopping cart) mà mình chia sẻ cho các bạn trong bài viết này sẽ giúp các bạn tiết kiệm không gian thiết kế cho web, đồng thời cũng tạo sự tiện dụng cho khách hàng dễ dàng quan sát sản phẩm mà họ đã mua trên web và từ đó nâng cao khả năng bán hàng trên website của các bạn.

Demo Download

HTML

Đầu tiên, chúng ta sẽ hiển thị sản phẩm trong giỏ hàng với khung chuẩn html như sau:<div class="container">

<div class="shopping-cart">

<div class="shopping-cart-header">
   <i class="fa fa-shopping-cart cart-icon"></i><span class="badge">3</span>

<div class="shopping-cart-total">
    <span class="lighter-text">Total:</span>
    <span class="main-color-text">$2,229.97</span>
   </div>

  </div>

 <!--end shopping-cart-header -->
 

<ul class="shopping-cart-items">

<li class="clearfix">
    <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/s.cdpn.io/195612/cart-item1.jpg" alt="item1" />
    <span class="item-name">Sony DSC-RX100M III</span>
    <span class="item-price">$849.99</span>
    <span class="item-quantity">Quantity: 01</span>
   </li>

 

<li class="clearfix">
    <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/s.cdpn.io/195612/cart-item2.jpg" alt="item1" />
    <span class="item-name">KS Automatic Mechanic...</span>
    <span class="item-price">$1,249.99</span>
    <span class="item-quantity">Quantity: 01</span>
   </li>

 

<li class="clearfix">
    <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/s.cdpn.io/195612/cart-item3.jpg" alt="item1" />
    <span class="item-name">Kindle, 6" Glare-Free To...</span>
    <span class="item-price">$129.99</span>
    <span class="item-quantity">Quantity: 01</span>
   </li>

  </ul>

 
  <a href="#" class="button">Checkout</a>
 </div>

 <!--end shopping-cart -->
</div>

 <!--end container -->

CSS


@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300,400,700);
@import url(https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css);
*, *:before, *:after {
 box-sizing: border-box;
}
 
body {
 font: 14px/22px "Lato", Arial, sans-serif;
 background: #0099cc;
}
 
.lighter-text {
 color: #ABB0BE;
}
 
.main-color-text {
 color: #6394F8;
}
 
nav {
 padding: 20px 0 40px 0;
 background: #F8F8F8;
 font-size: 16px;
}
nav .navbar-left {
 float: left;
}
nav .navbar-right {
 float: right;
}
nav ul li {
 display: inline;
 padding-left: 20px;
}
nav ul li a {
 color: #777777;
 text-decoration: none;
}
nav ul li a:hover {
 color: black;
}
 
.container {
 margin: auto;
 width: 80%;
}
 
.badge {
 background-color: #6394F8;
 border-radius: 10px;
 color: white;
 display: inline-block;
 font-size: 12px;
 line-height: 1;
 padding: 3px 7px;
 text-align: center;
 vertical-align: middle;
 white-space: nowrap;
}
 
.shopping-cart {
 margin: 20px 0;
 float: right;
 background: white;
 width: 320px;
 position: relative;
 border-radius: 3px;
 padding: 20px;
}
.shopping-cart .shopping-cart-header {
 border-bottom: 1px solid #E8E8E8;
 padding-bottom: 15px;
}
.shopping-cart .shopping-cart-header .shopping-cart-total {
 float: right;
}
.shopping-cart .shopping-cart-items {
 padding-top: 20px;
}
.shopping-cart .shopping-cart-items li {
 margin-bottom: 18px;
}
.shopping-cart .shopping-cart-items img {
 float: left;
 margin-right: 12px;
}
.shopping-cart .shopping-cart-items .item-name {
 display: block;
 padding-top: 10px;
 font-size: 16px;
}
.shopping-cart .shopping-cart-items .item-price {
 color: #6394F8;
 margin-right: 8px;
}
.shopping-cart .shopping-cart-items .item-quantity {
 color: #ABB0BE;
}
 
.shopping-cart:after {
 bottom: 100%;
 left: 89%;
 border: solid transparent;
 content: " ";
 height: 0;
 width: 0;
 position: absolute;
 pointer-events: none;
 border-bottom-color: white;
 border-width: 8px;
 margin-left: -8px;
}
 
.cart-icon {
 color: #515783;
 font-size: 24px;
 margin-right: 7px;
 float: left;
}
 
.button {
 background: #0099aa;
 color: white;
 text-align: center;
 padding: 12px;
 text-decoration: none;
 display: block;
 border-radius: 3px;
 font-size: 16px;
 margin: 25px 0 15px 0;
}
.button:hover {
 background: #729ef9;
}
 
.clearfix:after {
 content: "";
 display: table;
 clear: both;
}

Sau đó, các bạn định dạng giỏ hàng với đoạn css bên dưới.

jQuery

Cuối cùng là các bạn thêm vài dòng jQuery để tạo hiệu ứng dropdown.


<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js'></script>
<script>
(function(){
 
 $("#cart").on("click", function() {
  $(".shopping-cart").fadeToggle( "fast");
 });
  
})();
</script>

Chúc các bạn thành công!

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.