Home / Thủ Thuật / Mạng - Web / Lấy hình thumbnail của Youtube

Lấy hình thumbnail của Youtube

Thông thường đối với 1 video nào đó được đăng tải lên Youtube thì Youtube sẽ tự động tạo ra 4 ảnh đại diện (thumbnail) có kích thước và chất lượng ảnh từ thấp đến cao, tùy thuộc vào mục đích sử dụng khác nhau của người dùng.

Để hiển thị ảnh đại diện (thumbnail) của một Youtube Video nào đó thì các bạn chỉ cần lấy được Youtube Video ID và chèn theo mẫu dưới đây:

http://img.youtube.com/vi/<youtube-id>/0.jpg
http://img.youtube.com/vi/<youtube-id>/1.jpg
http://img.youtube.com/vi/<youtube-id>/2.jpg
http://img.youtube.com/vi/<youtube-id>/3.jpg

Trong đó,

File ảnh 0.jpg có kích thước là 480 x 360, là ảnh thumbnail mặc định với kích thước lớn.

3 File ảnh còn lại (1.jpg, 2.jpg và 3.jpg) đều có kích thước chung là 120 x 90, là 3 phân cảnh trong video được Youtube cắt ngẫu nhiên để làm thumbnail. Nếu các bạn để ý thì sẽ thấy file 2.jpg sẽ giống file 0.jpg nhưng có kích thước nhỏ hơn.

Giả sử tôi có một đường link Youtube là http://www.youtube.com/watch?v=VhPxL7kF9dU thì khi đó Youtube Video ID sẽ là VhPxL7kF9dU. Nếu tôi chèn Video ID đó vào các đường dẫn ở trên thì tôi sẽ có được những ảnh thumbnail sau đây:

1) http://img.youtube.com/vi/VhPxL7kF9dU/0.jpg (480 x 360)

2) http://img.youtube.com/vi/VhPxL7kF9dU/1.jpg (120 x 90)

3) http://img.youtube.com/vi/VhPxL7kF9dU/2.jpg (120 x 90)

4) http://img.youtube.com/vi/VhPxL7kF9dU/3.jpg (120 x 90)

Ngoài ra, các bạn có thể lấy thumbnail với kích thước khác nhau. Các bạn có thể dùng các đường link sau đây:


http://img.youtube.com/vi/<youtube-id>/default.jpg
http://img.youtube.com/vi/<youtube-id>/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/<youtube-id>/hqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/<youtube-id>/maxresdefault.jpg

Trong đó,

File ảnh default.jpg là thumbnail mặc định với kích thước nhỏ (kích thước là 120 x 90).
File ảnh mqdefault.jpg là thumbnail mặc định có kích thước là 320 x 180 với chất lượng ảnh trung bình.
File ảnh hqdefault.jpg là thumbnail mặc định có kích thước là 480 x 360 với chất lượng ảnh cao.
File ảnh maxresdefault.jpg là thumbnail mặc định có kích thước là 1280 x 720 với độ phân giải lớn nhất.

Chúc các bạn thành công!

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.